Door Jop Fackeldey op 29 november 2015

Pionieren in wonen

Afgelopen week was een intensieve week. Een week vol nadenken, onderhandelen en schakelen. Ik was betrokken bij het tot stand komen van het bestuursakkoord tussen VNG en Rijk met betrekking tot ondermeer de huisvesting van vergunninghouders. Dat was een redelijk zware bevalling. Natuurlijk gaat het over geld, maar het gaat vooral over hoe zorgen we ervoor dat we de goede dingen goed doen. Voor mij stond steeds voorop dat we in dat bestuursakkoord afspraken zouden maken die ons als gemeenten zouden helpen om de stroom vergunninghouders, dus vluchtelingen met een verblijfsstatus, als inwoners van onze stad de kans te bieden deel uit te maken van onze samenleving. dat vraagt nogal wat van de vergunninghouder, maar zeker ook van ons als overheid en samenleving. En toen moest ik denken aan onze pionierswoningen. Die zijn neergezet om de pioniers te kunnen huisvesten. Pioniers die huis en haard (vrijwillig) verlieten om het land in te gaan polderen. Uit de verhalen weten we dat dat niet altijd makkelijk is geweest. En nu worden we geconfronteerd met een grote groep medemensen die huis en haard, nauwelijks vrijwillig, in de steek hebben moeten laten om te eindigen in een land waarvan ze de taal niet spreken, de gewoonten niet kennen en waarbij ze geen idee hebben of ze daar wel een toekomst op kunnen bouwen. Als ze ergens welkom zouden moeten zijn dan is dat toch in onze polder. Maar terug naar het bestuursakkoord. Voorwaarde om deel te kunnen gaan nemen aan de samenleving is dat je er woont, er tussen en er midden in woont. Dat je buren hebt die je op weg kunnen helpen. Tegelijkertijd mag en kan het ook niet zo zijn dat daarmee anderen geen kans meer hebben op woonruimte. Dat waren dan ook de 2 pijlers van onze inzet: zorgen dat er mogelijkheden komen om snel (al is het maar tijdelijk) fatsoenlijke woonruimte toe te voegen aan de sociale woningvoorraad en zorgen dat dat verspreid in een stad kan in een mix met woonruimte voor andere werkzoekenden. Ik denk dat we er met het rijk goed uitgekomen zijn. Er ligt een subsidieregeling en tal van andere instrumenten die het onze corporaties mogelijk maken om in voldoende huisvesting te voorzien. Bovendien zijn ook een aantal andere financiële knelpunten opgelost. Dus nu komt het e rop aan dat gemeenten laten zien wat ze kunnen. Ook voor Lelystad geldt dat. Maar ik ben er van overtuigd dat we mede met behulp van dit akkoord onze verplichtingen na kunnen komen en “onze” vergunninghouders kunne huisvesten zonder dat we andere woningzoekenden verdringen. Komende week mag ik er tijdens de VNG-bijeenkomst en tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer verder over praten. Volgens mij hebben we daar een goed verhaal te vertellen !

En ondertussen ging het andere “gewone” werk ook gewoon door. Zo voer ik momenteel veel gesprekken over de woonvisie. Ik praat met stakeholders, maar wil daar ook graag met u over in gesprek. Inwoners, organisatie en instellingen kunnen nu tot 15 december 2015 de discussie over het woonbeleid voor de komende jaren voeden met vraagstukken en ideeën voor oplossingen. Daarvoor zet de gemeente een nieuw participatie-instrument in: een in een specifieke structuur gegoten en vormgegeven forumwebsite: www.woonvisie.lelystad.nlnieuw venster. Op de forumwebsite is een selectie van vraagstukken uit de Woonvisie beschreven en staan ideeën voor oplossingen. Iedereen kan aanvullende nieuwe ideeën aandragen en ook andere vraagstukken op woongebied aan de orde stellen. Op de verwoorde ideeën, inclusief de nieuwe door bewoners en/of organisaties geplaatste ideeën kan worden gestemd. Zo krijgen we inzicht voor welke ideeën draagvlak is in de samenleving. Hoe meer er gebruik wordt gemaakt van de site, hoe meer gewicht eraan kan worden ontleend bij de besluitvorming. Wie een bijdrage wil leveren aan zowel de inhoud als het proces van de Woonvisie kan het volgende doen:

  • meedoen aan de discussie/meningsvorming door ideeën of vraagstukken op de site te plaatsen;
  • de geplaatste ideeën beoordelen en ‘argumenten voor’ of ‘argumenten tegen’ te plaatsen;
  • stemmen op de geplaatste ideeën;
  • los van de forumsite een al dan niet uitgebreide reactie op de concept Woonvisie geven door een mail te sturen naar woonvisie@lelystad.nl;

En verder natuurlijk tal van andere boeiende ontmoetingen. Zo heb ik genoten van de buitenraad en van de stadslezing. In beide gevallen een verfrissende “andere” kijk op de toekomst. En in beide gevallen een wat mij betreft optimistische kijk. Daar ga ik graag de nieuwe week mee in !