Door op 31 oktober 2016

PvdA fractie adopteert moties van inwoners

Op 25 oktober vond de eerste 0320 motiemarkt plaats. Van de 32 door inwoners en lokale organisaties ingezonden moties was het grote merendeel aanwezig om de ideeën toe te lichten. Wij hebben deze avond veel plezierige en interessante gesprekken gevoerd met creatieve en bevlogen inwoners. Voor een impressie van de motiemarkt kunt u terecht bij de Flevopost of bij Omroep Flevoland.

In onderstaande notitie staat beschreven wat de PvdA fractie met de inzendingen wil doen. Wij realiseren ons dat de aangeleverde motietekst soms niet goed overeenstemt met de eigenlijke bedoeling van de initiatiefnemer. Maar onze beoordeling moet noodzakelijkerwijs wel betrekking hebben op die aangeleverde motietekst. In voorkomende gevallen doen we alternatieve suggesties.

Alles overziende willen we drie moties indienen. Voor zes andere moties stellen we een nieuwe tekst voor, en als de indieners het met die tekst eens zijn, zullen we ook die moties graag indienen.

Wij danken alle initiatiefnemers voor hun enthousiaste deelname!

Klik hier voor de lijst van door inwoners ingediende moties

Klik hier voor onze reacties op de moties