Door Jop Fackeldey op 16 februari 2014

PvdA Lelystad en Almere bieden brandbrief aan over de Jeugdzorg

Christianne Prasing-Remmé (PvdA Lelystad) en Ton van Eck (PvdA Almere) hebben afgelopen zaterdag een brandbrief aangeboden aan het tweede kamerlid Lea Bouwmeester. Een brandbrief omdat de PvdA zich zorgen maakt over de budgetten voor de Jeugdzorg. In het zogenaamde verdeelmodel wordt waarschijnlijk ten onrechte geen rekening gehouden met de onevenwichtige bevolkingssamenstelling van deze 2 jonge steden. Daardoor dreigen Almere en Lelystad onevenredig zwaar getroffen te worden door de nieuwe verdeling van de middelen voor de Jeugdzorg. Omdat ook Almere en Lelystad, met relatief veel jongeren als burger (in Almere 38% onder de 23, in Lelystad 32%), de jeugd in de toekomst verantwoorde zorg op maat blijven geven, wordt aan de Kamer gevraagd er op toe te zien dat met de bijzondere positie van Almere en Lelystad rekening gehouden wordt.

De transitie van de Jeugdzorg van provincie naar gemeenten is per 2015 een feit. Het vereist een slimme aanpak om de continuering van zorg veilig te stellen, want niemand wil immers dat er tijdens en na de transitie kinderen tussen de wal en het schip terechtkomen.

De PvdA fracties van de twee grootste steden in Flevoland, Almere en Lelystad, maken zich ernstig zorgen over de gevolgen van de rijksbezuinigingen bij de transitie Jeugdzorg. Lelystad staat in de top van gemeenten met kinderen met een indicatie jeugdzorg. Almere  is er in geslaagd om experimenteel “Sterk in de Klas” te koppelen aan “OKE op school” en daarmee de aanmeldingen bij BJZ met ongeveer 15% terug te dringen.

Jeugdzorg staat de PvdA’ers na aan het hart. Juist Almere en Lelystad denken duurdere Jeugdzorg te kunnen voorkomen, doordat zij goed bezig zijn met preventie en vroegsignalering.

201402 Brief Jeugdzorg Lelystad en Almere