Door op 23 februari 2014

PvdA wil eerder hulp bij uit de hand lopende schulden

De PvdA wil mensen waarbij de schulden hen boven het hoofd dreigen te groeien eerder helpen. In Nederland heeft 1 op de 6 huishoudens problematische schulden of loopt het risico om deze te krijgen. De partij wil voorkomen dat deze laatste groep in de problemen komt, door uit de hand lopende schulden eerder te signaleren zodat er gericht kan worden ingegrepen. Dat staat in het PvdA Actieplan Schulden Voorkomen dat verschillende lokale lijsttrekkers en PvdA Tweede Kamerleden Tunahan Kuzu en Mariëtte Hamer vandaag hebben gepresenteerd.

Lijsttrekker Jop Fackeldey: “Sommige mensen komen vast te zitten in hun schulden. Het maakt ze ongelukkig, veroorzaakt spanningen in gezinnen en vormt een belemmering op het werk. Door excessieve schulden kunnen kinderen niet mee doen op de sportclub of aan het schooluitje. Schuld creëert armoede, en juist daarom moet we mensen die kopje onder dreigen te gaan eerder de helpende hand bieden. We doen dat in Lelystad al door een goed pakket van schuldhulpverlening te bieden. Dat mag niet verloren gaan!”

De PvdA wil dat dienstverleners nog meer gaan kijken naar de persoon achter de schulden. Zo moeten zij binnen twee weken na een aanmaning telefonisch contact opnemen met de schuldenaar. Een schuldachterstand van enkele maanden moet verplicht bij de gemeente worden gemeld zodat problemen eerder gesignaleerd worden. Met onze grootse woningbouwvereniging centrada maken we afspraken over vroegsignalering en het treffen van maatregelen om verdere schuldvorming te voorkomen. Via een landelijk beslagregister kan dan worden gekeken hoeveel schuld iemand heeft, zodat mensen niet onder het bestaansminimum terecht komen. Tot slot moeten mensen bij een aanvraag van een WW of bijstandsuitkering een budgetadviesgesprek krijgen over hoe zij omgaan met de verminderde inkomsten.