Door Emiel van der Herberg op 16 juni 2020

Reactie PvdA en D66 op nieuwe coalitie

Sinds in maart ChristenUnie en de Inwonerspartij uit de coalitie stapten, hebben PvdA en D66 met VVD en SP hard gewerkt om tot een nieuwe meerderheidscoalitie te komen. Graag hadden wij samen met hen de resterende periode vol gemaakt. Zojuist maakten VVD en SP echter bekend dat ze met nieuwe coalitiepartners verder willen.

Wij stonden open voor een samenwerking met balans in links en rechts, in conservatief en progressief, en balans in ervaren en minder ervaren bestuurspartijen. Daar waren ook goede, reële mogelijkheden voor.

Helaas hebben zowel VVD als Leefbaar Lelystad als Inwonerspartij deze mogelijkheden stelselmatig afgewezen. Gezamenlijk en individueel. De nieuwe coalitie die ze samen vormen is dus absoluut geen noodzaak – het is een keus. Deze nieuwe coalitie verenigt zo ongeveer alle conservatieve krachten in de Lelystadse politiek.

Dat is slecht nieuws voor de stad. Juist nu komt het aan op innovatieve en creatieve keuzes, om inwoners en ondernemers zekerheid te bieden en om de zorg dichtbij huis niet af te breken.

PvdA en D66 maken zich zorgen over de toekomst van de stad, zeker met een stadsbestuur zonder redelijk midden. Lelystad kent een groot tekort op de begroting als het gaat om jeugdzorg, het stadsonderhoud staat onder druk en de financiële situatie is nijpend.

PvdA fractievoorzitter Emiel van der Herberg: “De PvdA is een bestuurderspartij, staat altijd klaar om verantwoordelijkheid te nemen, maar niet ten koste van alles. Voor ons waren er ook kansen om in een nieuwe coalitie in te stappen. Maar steeds waren dat zeer conservatieve coalities die alleen nog aan een getalsmatige meerderheid moesten worden geholpen. De mogelijkheden voor sociaal beleid worden dan zeer beperkt. Deze keuze van de SP vind ik dan ook onbegrijpelijk.”

D66 Fractievoorzitter Sanne de Wilde: “Wij betreuren dat wij niet met onze voormalige partners de periode af kunnen maken en vrezen dat dit ten koste zal gaan van duurzaamheid en kunst en cultuur. D66 zal zich blijven inzetten voor kunst en cultuur en daarom met hand en tand verzetten tegen bezuinigingen of sluiting van onze instellingen als Corneel, de Kubus en het Agora theater. Juist in crisistijd zijn deze instellingen essentieel voor de ontwikkeling van de stad en onze inwoners. Om aantrekkelijk te blijven als vestigingsplaats is van het belang dat we daarin blijvend investeren, zoals destijds afgesproken in het raadsprogramma.”

Emiel van der Herberg

Emiel van der Herberg

Ik ben al een aantal jaren raadslid, en sinds 2018 leider van de PvdA-fractie. Daarnaast werk ik als softwareontwikkelaar bij een leuk bedrijf in Almere. Ik vind dat we dingen niet moeilijker moeten maken dan nodig is. Als er een probleem is, dan kunnen we veel beter de oorzaak aanpakken dan het gevolg. En die

Meer over Emiel van der Herberg