Door Jop Fackeldey op 28 maart 2015

Ready voor takeoff

Officieel wordt het nieuws pas komende week bekend gemaakt, maar alle media rapporteerden er al over Lelystad Airport mag uitbreiden. En dat is goed nieuws. Met de inwerkingtreding per 1 april 2015 van het Luchthavenbesluit kan Lelystad Airport uitgroeien tot de banenmotor voor de regio Flevoland. Het luchthavenbesluit markeert een proces van langer dan 40 jaar waarin Luchthaven Lelystad van landingsterrein voor sproeivliegtuigjes voor de landbouw in de drooggevallen polders, via een ontwikkeling naar grootste luchthaven voor de recreatieve (kleine) luchtvaart nu uitgroeit tot twin-airport van Schiphol: een luchthaven van nationaal belang. daar hebben we met zijn allen hard naar toegewerkt. We hebben daarbij niet alleen oog voor de economische voordelen; ook moeten we oog hebben voor het beperken van de overlast.  En de overlast voor de omgeving is zoveel mogelijk beperkt: vliegtuigen vliegen niet over steden of dorpen heen. Dat was nog een flinke puzzel doordat zo dicht bij Schiphol het luchtruim al bezet is. Een van de belangrijkste grondgebruikers in de omgeving van de luchthaven is de agrarische sector. We hebben samen met kennisinstellingen, universiteiten, ondernemers en overheden afspraken gemaakt over het monitoren van eventuele effecten van het toenemende vliegverkeer op de landbouwgewassen in de omgeving van de luchthaven. De Stichting Club Direct Omwonenden heeft de Tweede Kamer laten weten tevreden te zijn met de gemaakte afspraken. Dit laat zien dat we een zorgvuldig proces hebben gelopen. het belangrijkste is nu om de kansen die de komst van de luchthaven biedt, te  verzilveren. Daar hebben we de afgelopen jaren al fors op ingezet.  Door de ligging en door steeds betere verbindingen via weg, water, spoor en lucht ontwikkelt Lelystad zich tot een logistiek knooppunt. Hierdoor wordt het aantrekkelijker voor bedrijven zich in Flevoland te vestigen, zoals bedrijven in de onderhouds- en reparatiesfeer van vliegtuigen. Ik heb alle vertrouwen in het op gang komen van de ontwikkelingen voor Lelystad.

Maar goed, dat is volgende week dus eigenlijk pas formeel. Alhoewel we daar afgelopen week best druk mee geweest zijn. Vorige week was er dinsdagavond een buitenraad over de zorg.

buitenraadIk vond dat een mooie bijeenkomst Veel praktijkverhalen en gesprekken geven gezicht aan de cijfers en beleidsdiscussies. Ik werd er eigenlijk wel optimistisch van. We zijn hard aan het leren, en natuurlijk gaan er dingen fout, maar er gaat ook heel veel goed.

Ook een mooie bijeenkomst was het slotcongres beter en concreter. Tijdens dat slotconcres waren er vele sprekers, maar de abolute topper was wat mij betreft margot Kloppenburg met haar lezing: Betweters in het publieke Domein. Ze maakt pijnlijk duidelijk hoe wij vaak onbedoeld en onbewust get leven van en voor burgers ingewikkelder maken dan nodig is. Iets om maar weer eens scherp op te gaan letten. Ik mocht voor dat programma regionaal ambassadeur zijn. dat leverde nog een mooie speld op: de gouden krokodil. Maar dat terzijde. Het is een programma dat stopt, maar we zijn nog lang niet klaar. Wat mij betreft blijft verminderen regeldruk hoog op de agenda staan.

Ik heb al een aantal keren iets verteld over de positieve ontwikkelingen op onze woningmarkt. Nu zult U denken, 1 zwaluw maakt nog geen zomer En dat klopt. Zomeris het nog niet, maar het aantal zwaluwen groeit !De groeiende interesse voor nieuwbouw in Warande houdt aan. Zo mocht ik afgelopen week met  Arie Slingerland van de gelijknamige bouwmaatschappij de reserveringsovereenkomst  voor de bouw van in totaal acht woningen aan de Dotterbloemhof bekrachtigen met de onthulling van een reclamebord aan de Larserdreef. De officiële verkoop start zaterdag 28 maart 2015. De woningen zijn ontworpen door Veluws Ontwerpburo.

15-093 Onthulling bouwbord Dotterbloemhof FotostudioWierd

Het plan aan de Dotterbloemhof betreft twee blokjes van 4 woningen in de prijsklasse van 165.000,00 tot 185.000,00 euro op mooie ruime kavels. De tuin van deze woningen ligt op het zuiden. De woningen zijn zorgvuldig ontworpen en kunnen eventueel naar wens worden uitgebreid. De woningen worden aangesloten op de stadsverwarming. Duurzaamheid is een belangrijk aspect bij deze woningen.

De week werd afgesloten met een bedrijfsbezoek aan Fischer Farma. ook weer zo’n bedrijf om trots op te zijn. Met zijn 135 werknemers die bijna allemaal uit Lelystad komen en er wonen ook voor de werkgelegenheid een belangrijk bedrijf. leuk om te zien en te horen dat men ook actief aan de Lelystadse samenleving bij wil dragen en Lelystad promoot waar dat kan. kortom, weer een mooi bedrijf om kennis mee te maken.

foto Fischer Pharma