Door Jop Fackeldey op 25 augustus 2013

Reali-tijd, een worsteling met de toekomst

Ik baalde. En zei een paar erg lelijke dingen. En dat kwam vooral door mezelf. We hebben voor de vakantie een intensief debat met de Raad over Flevokust gehad. Dat was een goed politiek debat. Want als zovelen zich zorgen maken over een ontwikkeling, zorg hebben over de effecten op hun toekomst maar ook het gevoel hebben dat het anders of beter kan, dan kun je dat signaal niet negeren. Dat heb ik als wethouder niet gedaan, dat heeft het College niet gedaan en dat heeft de Raad niet gedaan. En dat leidde tot een alleszins acceptabel besluit, we gaan voor de ontwikkeling van Flevokust, maar willen wel een paar extra waarborgen voor die ontwikkeling. Bijvoorbeeld dat er hier geen bodemassen geschoond worden. Bijvoorbeeld dat er geen bedrijven gevestigd kunnen worden die een nadelig effect hebben op de directe omgeving. En bijvoorbeeld dat er een marktpartij is die de containerhaven wil gaan exploiteren. Daarmee zijn we keihard aan de slag gegaan. Vlak voor ik op vakantie ging leken we ver op weg. De businesscase was nog een kwestie van afhechten maar zag er goed uit, met de bedrijvenlijst waren we goed op weg dus…

Ja, dus. Totdat kun je beter zeggen. Uiteindelijk, na positieve signalen en reacties toch in formele zin geen inschrijvers voor de tender. Partijen hadden na het sluiten van de procedure niet ingeschreven, maar aangegeven verder te willen praten op basis van een serieuze interesse. Maar dat leidde dus niet tot een formele inschrijving.

En dat is een absolute showstopper. We zijn met man en macht erin gedoken. Hoe kan dat nu. Want er was zo’n positieve marktconsultatie. En ook nu ik zelf op zoek ging naar de antwoorden en met heel velen in het netwerk op zoek ging naar die antwoorden, kreeg ik eigenlijk steeds een dubbele boodschap:

  • Het klopt we durven het nu niet aan (en de argumenten daarvoor waren heel verschillend, van investeringsmogelijkheid, tot het nu nog vastliggen van ladingsstromen tot… Met daarnaast ook nog wel een heel aantal minder zakelijke “argumenten”.
  • Maar je moet wel doorgaan, want voor de toekomst… en dan volgde al die mooie verhalen weer. Doe dan mee! Maar ja, onder de condities van de tender kon daar geen sprake van zijn. Maar als…

Het is om moedeloos van te worden, want je doet het nooit goed. Als je doorgaat sluit je je ogen voor de werkelijkheid (volgens sommigen) en als je stopt sluit je je ogen voor een kans (volgens weer anderen).

De bottomline is, ik wil het gewoon zeker weten. Als er een kans is, dan moeten we in het belang van de werkgelegenheid en van de economische positie van Lelystad de onderste steen boven moeten halen. Maar dan komen al die bedrijven met mooie verhalen niet meer weg met alleen die verhalen. Dan moeten ook zij – natuurlijk onder aangepaste condities – hom of kuit geven. Aangeven wat er dan wel kan. En wat en wie daar voor nodig zijn. Daarbij nemen wij het voortouw. Binnen 2 maanden. Partijen reageren daar goed op. Woensdagochtend 07.00u het eerste bestuurlijk overleg met een groep Flevolandse Agrarische producenten. En zijn er een hele serie gesprekken gepland. We zullen het weten!

En de uitkomst? Ik weet het niet. We gaan zien wat er wel kan. Ongetwijfeld zijn er groepen te vinden die dat onverstandig noemen. Het zij zo. Omdat je in je rol als bestuurder niet alles wilt, kunt en mag zeggen.

Was het de afgelopen week dan alleen maar kommer en kwel. Nee, allesbehalve. 3 bedrijfsbezoeken bij mooie Lelystadse bedrijven, die concrete uitbreidingsplannen hebben en het goed doen in de markt. De expositie van Ed Voigt die een permanent plek verdient en lijkt te krijgen bij de jachthaven lelystadhaven. Een goede brainstorm over het benutten van de kansen van Lelystad. De eerste stappen om de leegstand in het stadshart aan te pakken en inspirerende gesprekken met lelystedelingen en ondernemers die daar concrete ideeën bij hebben. Eigenlijk zindert het van de energie. Door die bril bekeken moet Flevokust toch ook……. Maar dat zal de toekomst leren. Want tussen droom en daad staan de markt en de realiteit. (wetten en bezwaren lossen we wel op :))