Door Nelly den Os op 20 mei 2016

Richting Lelystadse Algemene Beschouwingen

Onze raadsfractie is druk bezig met het voorbereiden van de Lelystadse algemene beschouwingen. Dat debat zal komende dinsdag in de gemeenteraad van start gaan. En dat doet de raad aan de hand van de “kadernota”, waarin de contouren van de nieuwe gemeentebegroting (voor 2017) staan geschetst.

Wij gaan in onze bijdrage in ieder geval aandacht besteden aan:
–    De huisvesting van het voortgezet onderwijs in Lelystad
–    Werkelijke inspraak voor inwoners over hun eigen buurt
–    Een Lelystads vervolg op de ratificatie van het VN gehandicapten verdrag
–    Besparen op de kosten van controlebureaucratie door inwoners meer te vertrouwen
–    De vraag waarom in Lelystad zoveel jeugdzorg nodig is

Noodopvang vluchtelingen
Een ander belangrijk punt is de Lelystadse noodopvang voor vluchtelingen. De opvang op Schepenen (naast de rechtbank) en op het Zuiderwagenplein (voormalig politiebureau) is eind vorig jaar voor één jaar afgesproken. Die periode loopt dus aan het einde van dit jaar af. De opvang verloopt goed, er is nauwelijks overlast voor de buurt, en de inzet van Lelystadse vrijwilligers is hartverwarmend. Daarom zullen we dinsdag de andere raadsleden voorstellen om, als dat nodig is, beide opvanglocaties nog twee jaar langer aan het COA ter beschikking te stellen.

Later meer
Dit weekend zijn we druk met de uitwerking van deze en andere zaken. In de loop van komende maandag plaatsen we meer details op lelystad.pvda.nl.

Update maandag 23 mei
Zoals aangekondigd vandaag wat meer details. Onderstaand vindt u de tekst van onze beschouwingen, en twee amendementen en drie moties die we zullen indienen.

De kadernota zelf vindt u overigens op de website van de gemeenteraad.

Nelly den Os

Nelly den Os

Als lijsttrekker van de lokale PvdA sta ik voor een sociale en rechtvaardige samenleving, waarin iedereen meedoet. Niet klagen en zeuren, maar met elkaar zorgen voor een mooie stad, waar je zeker bent van werk, een goed huis en goed onderwijs.

Meer over Nelly den Os