Door Emiel van der Herberg op 22 januari 2014

Rondje wereld

Gisteravond kwamen huidige en toekomstige raadsleden bijeen om gezamenlijk na te denken over burgerparticipatie, overheidsparticipatie, burgerkracht, relatie gemeente -<>- inwoners en zo voort. Nico de Boer, auteur van onder andere het bijzonder leesbare en actuele “Burgerkracht in de Wijk”, vertelde over de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en de uitdagingen die dat opwerpt voor de gemeenteraad. Daaraan voorafgaand mocht ik, samen met Jeantiënne van der Hoek en Henk Schraa, ter inspiratie een kort overzicht van ontwikkelingen elders in de (westerse) wereld presenteren. De beelden vindt u hier onder.

Uiteraard heeft de PvdA Lelystad deze inspiratie ook al meegenomen in het verkiezingsprogramma: over ons plan voor burgerbegrotingen op buurtniveau leest u hier.

Emiel van der Herberg

Emiel van der Herberg

Ik ben al een aantal jaren raadslid. De afgelopen jaren heb ik me voor allerlei zaken ingezet, zoals meer zeggenschap voor inwoners, goede ondersteuning voor woningeigenaren met asbestdaken, en het beschermen van rechtsbijstand voor mensen die minder te besteden hebben. Ik ben 45 jaar en werk als software ontwikkelaar bij een leuk bedrijf in Almere.

Meer over Emiel van der Herberg