Door Jop Fackeldey op 18 april 2015

Ruimte voor de stad

De stad moet ruimte hebben om zich te ontwikkelen. maar belangrijker nog, de mensen in de stad moeten ruimte hebben om zich te ontwikkelen. Daar hebben we afgelopen week op verschillende manieren bij stil gestaan. Niet alleen bij de positieve kant, maar juist ook bij inwoners die die ruimte niet hebben. Huurdervereniging Ons Belang (HVOB), de belangenbehartiger van de huurders van woningcorporatie Centrada, maakt zich grote zorgen over de betaalbaarheid van de huren. Met de jaarlijkse huurverhoging voor de deur, protesteerde de vereniging maandagmiddag 13 april tegen de stijgende huren door handtekeningen van huurders te overhandigen aan mij en aan Martine Klaucke, manager Wonen bij Centrada.

overhandigen handtekeningen

Voor het derde jaar op rij mogen de huren van sociale huurwoningen fors stijgen van minister Blok. Aan huishoudens met een inkomen tot € 34.229 mag dit jaar 2.5% huurverhoging worden gevraagd, 1.5% méér dan de inflatie. Huishoudens met een inkomen tussen € 34.229 en € 43.786 kunnen een huurverhoging van 3% krijgen, voor huishoudens met een inkomen boven € 43.786 gaat het zelfs om 5 %. Corporaties mogen deze huurverhoging doorvoeren ter compensatie van de verhuurdersheffing die het rijk de corporaties heeft opgelegd. In 2015 betaalt Centrada hier € 4,3 miljoen aan; de komende jaren loopt dit bedrag nog verder op. Ik deel de zorg en heb absoluut  begrip voor de actie van de HVOB. Zij behartigt immers de belangen van de huurders en het is dus goed dat zij van zich laat horen als het belang van de huurders geschaad wordt of wanneer zij zich zorgen maakt. De stijgende woonlasten, onder meer door huurverhoging (maar niet alleen maar door huurverhogingen!) baart de gemeente ook zorgen. Toch heb ik ook  ook begrip voor de positie van Centrada. Ook zij moet haar huishoudboekje op orde houden. Ze wordt geconfronteerd met de verhuurderheffing. Ik heb benadrukt  dat Centrada het in vergelijking met andere corporaties heel netjes doet. Centrada doet binnen haar mogelijkheden echt haar best de woonlasten betaalbaar te houden, niet alleen met huurprijsbeleid, maar ook door te investeren in maatregelen en gedrag van huurders zodat de energielasten omlaag gaan. Over al deze maatregelen om het wonen betaalbaar te houden heb ik  intensief contact met Centrada. Zo gaan we komende tijd samen aan de slag met het experiment ‘passend toewijzen’ waarin de toekomstige betaalbaarheid en bereikbaarheid van woningen voor de doelgroep centraal staat. Maar ook zal ik mij in de landelijke rollen die ik heb blijven inzetten voor betaalbaarheid.

Ruimte voor ondernemers is belangrijk. Nieuwe, startende ondernemers spelen daarbij een belangrijke rol. Ik mocht op 13 april de Startersmarkt openen die gehouden werdop het Ondernemersplein Lelystad. Het is een belangrijke activiteit. met deze markt springen we als gemeente in het gat dat ontstaan is na het vertrek van bv. de Kamer van Koophandel en Syntens, die vroeger dit soort activiteiten organiseerden. Startende ondernemers, beginnende zzp’ers of mensen die van plan zijn voor zichzelf te beginnen, werden op de beurs voorgelicht over mogelijkheden, de do’s en don’ts van het ondernemen en de rol die de partners binnen het Ondernemersplein daarbij kunnen spelen. Er waren stands en presentaties van onder anderen Zelfstandigenloket Flevoland, Rabobank, Kamer van Koophandel, De Ondernemers Academie, MKB Doorstart en het Ondernemersklankbord. Het was lekker druk, en dat is goed. Ik hoop dat hier weer veel succesvolle Lelystadse starters uit voortkomen.

Dinsdagavond Raadsavond. Voor het College een goede avond. We kunnen door met de Hollandse Hout, de MFA Warande kan verder aanbesteed worden en de steun aan de Dutch Match Cup is verzekerd. Nu is het aan ons en aan de initiatiefnemers om er een (economisch) succes van te maken.

De hele woensdag stond in het teken van Agenda Stad. Een inspirerende bijeenkomst. Agenda Stad: samen maken we de stad van de toekomst. Onze kinderen zullen stadsbewoners zijn. Wat voor steden zijn dat? Hoe bewegen we ons door de stad van morgen? Hoe zorgen we dat onze steden behoren tot de wereldtop? Samen maken we Agenda Stad, samen werken we aan de stad van de toekomst. Een prikkelend filmpje met deze tekst opende de Werkconferentie Agenda Stad. Het is wel zoeken om dit inspirerende thema praktisch handen en voeten te geven. Het pleidooi van minister Plasterk in trouw geeft daarvoor al wel een mooie opmaat. Als stedennetwerk hebben we een aanbod op een rijtje gezet: wat zou voor ons de agenda stad moeten betekenen. In ons aanbod is het allemaal nog een beetje abstract geformuleerd, maar ondertussen werken we aan stedelijke vernieuwing in transitie. wat ik echt de kracht van de conferentie vond is dat de ambtelijke en bestuurlijke wereld verbonden werd met de wereld van de stadmakers. Daar ligt de kracht. In Lelystad kennen we ook van die stadmakers: mensen die samen die de stad maken. van die initiatieven die het soms beter doen als we ons er als overheid niet mee bemoeien, maar soms juist dat ene zetje kunnen gebruiken. ik ga komende tijd actief op zoek naar die stadmakers. Om samen met hen ruimte te gaan maken in en voor de stad. Ik kom er op terug.

En over ruimte gesproken, dit jaar hebben we ook het 10 jarig bestaan van plabeka gevierd. Wat dat nu weer is ? belangrijker dan die abstracte titel doet vermoeden. Het gaat over het voorkomen dat er te veel werklocaties ontstaan (kantoren- en bedrijventerreinen), sterker nog dat het huidige overschot gereduceerd wordt. En dat kunnen we niet alleen, dat doen we samen in metropoolverband. Plabeka belichaamt de nieuwe manier van werklocatieplanning. De gemeenten in de MRA plannen hun nieuwe werklocaties niet meer ieder voor zich, maar stemmen ontwikkelingen met en op elkaar af. Door samen te werken wordt beter ingespeeld op kansen die zich voordoen en worden problemen aangepakt waar de hele regio last van heeft.Voor de liefhebben is de toekomststrategie aan te bevelen als leesvoer ! Over ruimte scheppen gesproken !

Tja, en dan zijn er ook nog van die bijna melancholieke momenten in zo’n week. Ik ging op bedrijfsbezoek bij IVIO, ja dezelfde waar ik van1989 tot 1998 gewerkt heb.

bedrijfsbezoek IVIO bedrijfsbezoek IVIo 2

Het was een feest van herkenning. Gedreven mensen die onderwijs echt op maat verzorgen. Er is uiteraard veel veranderd in de afgelopen jaren, maar een deel van de diensten en producten is nog steeds actueel, zo blijkt. Bovendien (nog steeds) een prima ambassadeur voor Lelystad, iets waarvan we afgesproken hebben eens te bekijken of we daar over en weer niet meer mee kunnen doen.