Door Jop Fackeldey op 5 december 2015

Spreken is……….(en zwijgen helpt niet)

Soms heb je van die weken. De ene week ben je alleen maar in overleg, de andere week mag je de resultaten van dat overleg overal “aan de man”(en vrouw) brengen. Zo’n week was de afgelopen week. Het begon op maandag met de Bijzondere Algemene Leden Vergadering annex bestuurdersdag van de VNG.

BALV omgevingswet

Ik mocht een workshop verzorgen over huisvesting sociale doelgroepen, waarbij uiteraard ook het waar ik vorige week over sprak uitgebreid aan de orde kwam. Overigens kwam dat ook aan de orde tijdens het Ronde Tafelgsprek in de Tweede Kamer waar ik namens de VNG aan deelnam. Ik blijf toch echt heel veel moeite hebben met het schrappen van de urgentie voor statushouders (of vergunninghouders zoals ze tegenwoordig genoemd worden) . Is echt flauwekul. Er zitten er 17.000 in AZC’s, die gewoon wettelijk recht hebben op een woning. Die moeten we gewoon plaatsen, en er tegelijk voor zorgen dat dat niet ten koste gaat van andere woningzoekenden. Dus de voorraad uitbreiden is de goede maatregel, niet het uitvoeren van een wettelijke schijnvertoning. Want urgent blijven ze… En dat heb ik dus getracht uit te leggen.

Maar goed, terug naar die BALV.  Ik mocht ook een workshop verzorgen en een presentatie tijdens die BALV over de omgevingswet. Reden genoeg om daar hier ook eens bij stil te staan.

Die omgevingswet lijkt nog ver weg. Maar, vergis je niet, er is nog veel te doen voor die tijd. Meer informatie vind je hier. Concreet samengevat: die wet gaat betekenen dat we veel meer aan de voorkant met inwoners, bedrijven en instellingen moeten gaan bepalen wat we nu eigenlijk waar willen. Het betekent ook dat we niet meer kunnen kijken naar alleen de milieuvergunning of het bestemmingsplan of de atertoets of… We maken aan de voorkant één integrale afweging, leggen die desnoods één keer aan de rechter voor maar kunnen dan ook aan de gang. Kortere procedures, integrale belangenafweging aan de voorkant; het vraagt nogal wat van ons allemaal. Naast een enorme klus op het gebied van de regelgeving, er komt 1 wet die 26 wetten vervangt en er komen 4 algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) in plaats van de huidige 117, betekent het vooral een cultuuromslag en een mentaliteitsverandering. Nog los van alle effecten op interne procedures, de digitale ondersteuning etc. etc. Dat is dus een forse klus. Vandaar dat we naast deze presentaties roadshows over de omgevingsgwet organiseren. Onder het motto aan de slag met de omgevinsgwet organiseerden we de afgelopen week de eerste in Lelystad. Dat was een goede bijeenkomst. Ik mocht een workshop verzorgen, samen met Friso de Zeeuw en Sarah Ros, over wat in jargon is gaan heten de bestuurlijke afwegingsruimte.

Roadshow omgevingswet

Als gemeente zijn we straks veel minder gebonden aan, maar kunnen we ook minder terugvallen op, rijksregels. Dat biedt uitdagingen, maar vraagt ook een andere manier van adviseren en een andere manier van bestuurlijk afwegen. Het reizend circus trekt nu verder, in januari mag ik in Haarlem nog een keer hetzelfde doen.

En zoals altijd, ondertussen gaat het gewone leven ook gewoon door. Op dinsdagavond hadden we de eerste Benen Op Tafelsessie met de Raad over de woonvisie. Een gesprek dat we in januari voortzetten. Ondertussen praten we ook nog met tal van instellingen en groepen door over die woonvisie. U kunt ook nog steeds meepraten, ga naar : www.woonvisie.lelystad.nlnieuw venster en discussieer mee !

Op woensdagavond opende ik de Startersmarkt die het Ondernemersplein Lelystad organiseerde.

Fackeldey-startersmarkt2

Die trok een select maar zeer gericht en geïnteresseerd publiek. Ongeveer 50 pas gestarte of binnenkort startende ondernemers bezochten de workshops en de informatiestands van de 19 standhouders. Daarbij werden gerichte vragen gesteld. Bij financieel adviseur Edith Brendel was het doorlopend druk met een check op het ondernemingsplan dat beginnende ondernemers bij haar konden laten doen. Deze ‘speedcheck’ leverde een grote hoeveelheid gratis tips en adviezen op. Met alle antwoorden die de starters kregen, kunnen zij hun weg naar het ondernemerschap vervolgen. Het Ondernemersplein is het blijvende aanspreekpunt waar zij – en alle andere ondernemers in Lelystad – terecht kunnen. Een volgende Startersmarkt wordt naar verwachting voorjaar 2016 georganiseerd.

Zo vloog de wek weer om. Want dan heb ik het nog niet gehad de bestuurdersdag van de G32 met veel zinvolle themagroepen en overleggen, over het indrukwekkende afscheid van Cees van Bemmel van van Wijnen in Amsterdam of tal van andere bijeenkomsten. Eentje wil ik niet onthouden. Onze burgemeester werd afgelopen dinsdag 65. En bij feliciteren hoort ook een beetje plagen. Dus zijn we als College deze oldtimer maar in stijl thuis op gaan halen:

ophalen Margreet verjaardag