Door Henk Soomers op 17 februari 2015

Stadshart ≠ winkelcentrum

Met de titel bedoel ik dat een stadshart meer is dan alleen een winkelcentrum en dat we ons dat goed moeten realiseren als we over de problemen van het Lelystadse centrum nadenken. Nu de PvdA met anderen via een initiatiefvoorstel de problemen van ons stadshart op de agenda zet, denk ik dat het goed is om – voor we in allerlei ad hoc maatregelen stappen – eerst een perspectief te schetsen hoe ons centrum over 10 jaar zou kunnen functioneren. Niemand kan de toekomst voorspellen maar nu al zie je een aantal ontwikkelingen die hun consequenties hebben.

De belangrijkste ontwikkeling is het veranderende koopgedrag. Als ik mezelf als voorbeeld neem, zie ik dat ik in de afgelopen vijf jaar een totaal ander winkelgedrag heb ontwikkeld. Enkele keren per maand bestel ik producten via internet, dagelijkse boodschappen haal ik in de Kempenaar en kleren en meer duurzame goederen koop ik op sterk wisselende plaatsen, zoals Bataviastad, Almere, Utrecht, Harderwijk en andere plaatsen waar ik gericht of om andere redenen toch ben. En ja, een enkele keer koop ik ook iets in ons stadscentrum.

Is ons stadscentrum dan verloren en overbodig. In het geheel niet. Want ik kom er vaak voor werkzaamheden, gesprekken, uitgaan en ook winkelen. Het stadscentrum van de toekomst zou wel eens het logistieke knooppunt van de stad kunnen zijn, waar mensen aankomen of vertrekken, waar ze elkaar ontmoeten, gebruik maken van diensten (overheid) en genieten van cultuur- en ontspanningsaanbod. De winkelinfrastructuur blijft beperkt en minder dominant aanwezig.

Hoe wij met deze problematiek omgaan zal veel gesprekken en samenwerking van alle belanghebbenden vragen. Ik hoop alleen dat we niet zo naïef zijn dat we denken dat het aanleggen van een boomgaard of het toevoegen van enkele evenementen ineens voor een levendig bloeiend centrum zorgt. Cruciaal is dat de eigenaren van panden via flexibele beheerssystemen de leegstand in het toekomstige centrum opheffen en dat in een compacter centrum het winkeloppervlak drastisch wordt teruggebracht door sloop en functieverandering van gebouwen.

De gesprekken gaan nu starten. Regelmatig zal ik U via deze site op de hoogte houden van de politieke issues betreffende ons centrum, hoe het verder gaat met ons initiatiefvoorstel, de reacties van het college etc.