Door Nelly den Os op 29 april 2015

Stakende stemmen

Gisteren dienden de PvdA samen met GroenLinks en de Christenunie de motie ‘Bed, bad en brood’ in. Laat uitgeprocedeerde asielzoekers in Lelystad niet op straat slapen of honger lijden.

Een oproep aan de burgemeester om in het belang van mensenrechten i.c. medemenselijkheid en met het oog op orde en veiligheid zorg te dragen voor deze mensen (5 personen in Lelystad).

Om er met elkaar over te kunnen spreken moet bij een dergelijke motie de raad beslissen of zij over dit onderwerp wil spreken. Dus stemmen – en de stemmen staakten! 17 Van de 34 raadsleden wilden niet over dit onderwerp praten. Geen discussie, geen argumenten maar stilte.

Welke reden deze raadsleden (van VVD, Inwonerspartij, PvL, CDA, Leefbaar Lelystad, LEUC en OPA) hadden, daar kunnen we alleen naar gissen. Maar misschien is praten over stenen en evenementen eenvoudiger dan over mensen, die zorg behoeven?

Nelly den Os

Nelly den Os

Als lijsttrekker van de lokale PvdA sta ik voor een sociale en rechtvaardige samenleving, waarin iedereen meedoet. Niet klagen en zeuren, maar met elkaar zorgen voor een mooie stad, waar je zeker bent van werk, een goed huis en goed onderwijs.

Meer over Nelly den Os