Door Jan van der Beek op 27 november 2015

Terugblik ALV 23 november

Vol goede moed gingen wij deze avond richting de Uiterton voor de Algemene Ledenvergadering waar wij als bestuur de nodige verplichte items aan onze leden moesten voorleggen, alleen tegen de tijd dat de vergadering moest beginnen kregen wij allemaal toch enigszins een brok in de keel omdat de opkomst helaas niet was wat wij gewend waren van voorgaande ledenvergaderingen. Maar gedurende de voortgang bleek het ondanks het geringe aantal aanwezige leden toch een leuke vergadering te worden.

De mindere opkomst zou te wijten kunnen zijn aan een tweetal oorzaken:

De eerste is dat wij in de REL wel de goede datum hadden gezet maar de verkeerde dag, dat is een fout die zeker niet goed te praten is en een volgend keer moeten wij nog beter hierop letten. We hebben die fout geprobeerd te corrigeren door alsnog gauw een mailing achter de REL aan te doen waarmee we de ruime meerderheid van de leden hebben kunnen benaderen.

De tweede is dat wij ook verzuimd hebben om in de agenda onze sprekers van die avond op te nemen, Jop heeft bijvoorbeeld gesproken over de woonvisie, Henk over het stadshart en Nelly heeft kort geschilderd wat de fractie allemaal al heeft gedaan. Dat waren allemaal goede items, waardoor mogelijk meer leden aanwezig hadden kunnen zijn, maar helaas was dat besluit te laat genomen en kon niet meer mee in de REL.

Toch willen wij deze avond als succesvol beschouwen, omdat met onze drie sprekers een leuke discussie op gang werd gezet en tevens alle verplichte items zijn behandeld.

Uit dit alles hebben wij denk ik als bestuur lering getrokken dat wij voortaan eerder moeten gaan plannen wat wij op zo’n avond willen, zodat er duidelijker naar buiten toe kan worden aangegeven wat er allemaal staat te gebeuren.

Jan van der Beek

Jan van der Beek

Ik voel me betrokken bij de samenleving en alhoewel ik snap dat ik niet alles kan veranderen zou ik mij daar toch zeker hard voor willen maken door als raadslid mijn stem te laten horen. Ik ben 65 jaar, weduwnaar, geboren in Leiden en via wat andere plaatsen sinds 2009 met veel plezier woonachtig in

Meer over Jan van der Beek