Door Jop Fackeldey op 27 september 2015

The day after…or before

Zo een week na prinsjesdag beginnen alle analyses en opvattingen met elkaar om voorrang te vechten. Langzaam maar zeker wordt duidelijk dat in ieder geval de gemeenten geen feest vieren in wat in de media een feestbegroting werd genoemd. Tegelijkertijd zien we dat in de begroting ook veel goede dingen gebeuren. Werk staat echt centraal. Terecht. Maar dan eigenlijk wel in het perspectief van de Dreeslezing zoals Lodewijk Asscher die deze week hield. Ik citeer een volgens mij belangrijke passage: “Gaan we naar het liberale marktwalhalla van een land zonder cao, zonder werknemersverzekering, zonder lastig arbeidsrecht? Proberen goedkoper te worden dan de Chinezen? Zeventien miljoen eenlingen in een schraal land met heus wel wat voorzieningen voor mensen die “echt” niet voor zichzelf kunnen zorgen.Of kiezen we voor een land waarin we samen vooruit komen door risico’s te delen en kansen voor iedereen te scheppen. Door de menselijke waarden voorop te stellen en samen te werken. Waar de ondernemer beloond wordt die wel investeert in zijn mensen.”

Zo is dat. Kansen voor iedereen scheppen is en blijft onze opdracht. Overigens gaf de miljoenennota voer aan allerlei analyses. De analyse over de houdbaarheid van de verhuurdersheffing vond ik daarbij wel een mooie: volgens sommige analisten is nu al duidelijk dat bij de evaluatie in 2016 de verhuurdersheffing in de geschiedenis kan worden bijgeschreven. Dat hoop ik van harte. Juist nu we zien dat bijvoorbeeld de instroom van vergunninghouders maakt dat de vraag groeit. En dan moeten corporaties ook wel kunnen bouwen en uitbreiden. En daar zit de verhuurdersheffing nu net in de weg. Wat dat betreft komen er boeiende weken aan. Komenden week onze eigen”miljoenennota”, maar binnen een paar weken ook de consultatieversie van onze woonvisie, waarin we juist over deze problematiek met raad en stakeholders in gesprek gaan.

In mijn agenda afgelopen week achter de schermen veel aandacht voor zowel de opvang van vluchtelingen als het voldoen aan onze opdracht om de vergunninghouders of statushouders die aan onze gemeente gekoppeld zijn te plaatsen. ik heb er goede hoop op dat dat laatste ons in Lelystad voor het eind van het jaar gaat lukken. Dat moet gewoon. Als het gaat om de noodopvang draagt Lelystad inmiddels haar steentje bij. Daar ben ik trots op. het zijn echt schrijnende verhalen. Maar het gaat om een noodopvang voor 72 uur. En wat je niet wilt is dat deze mensen iedere 3 dagen naar weer een andere noodopvang verhuisd worden. Dus zijn we met VNG, AEDES en anderen achter de schermen druk bezig te zoeken naar oplossingen. Mooi dat ik daar vanuit en namens de VNG mijn steentje aan bij mag dragen. En daarnaast blijven we als gemeente actief in gesprek met het COA om te kijken waar wij kunnen helpen. Ik houd de lezer via deze site graag op de hoogte van de vorderingen.

Je zou bijna vergeten dat hiernaast de economie gewoon doordraait. Dat zagen we tijdens het zeer succesvolle Flevolands Zakenfestival. Veel goede contacten en kansen voor een boeiend Flevolands bedrijfsleven. Maar er is meer. Zo maakte ik kennis met het nieuwe horecabedrijf Next aan de kust en ging ik op bedrijfsbezoek bij Daklapak. Niet alleen een mooi bedrijf van een gedreven en innovatieve ondernemer, maar ook een snelgroeiend bedrijf. En in die groei geven ze heel veel ruimte aan mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt. Ik was dan ook samen met Onno Vermooten, de directeur van ons werkbedrijf op dit werkbezoek. En waar de economie natuurlijk ook doordraait is aan de kust. Tijdens de CityMarketing Live die in de ontginningszaal van Nieuw Land gehouden werd hoorden we bovendien bij monde van hoogleraar city- en regiomarketing Gert-Jan Hospers dat we vooral door moeten gaan. Water is volgens hem de grote kans voor Lelystad. Nou dat treft……