Door Jop Fackeldey op 18 februari 2017

To struis or not to struis

Met dank aan Richard Schuurman voor het briljante plaatje, maar dit plaatje vat de afgelopen week wel zo ongeveer samen. Laat ik zo maar een greep uit de werkelijkheid van afgelopen week doen. Om te beginnen natuurlijk het nu toch onvermijdelijke uitstel van de volledige openstelling van onze luchthaven. Als ik zelf kon tekenen maakte ik er een plaatje van van een staatssecretaris die probeert de kop van de LVNL-struisvogel uit de grond te trekken. Natuurlijk ben ik blij met de duidelijkheid die staatssecretaris Dijksma geeft in haar brief over de openstelling van Lelystad Airport als passagiersluchthaven per 1 april 2019. ‘Die planning is realistisch en haalbaar,’ zo schrijft zij in de brief. Over verruiming van de mogelijkheden om de luchthaven vóór die datum al open te stellen voor grotere passagiersvliegtuigen houdt de staatssecretaris een slag om de arm. Wij zullen er alles doen om waar mogelijk de luchthaven die op 1 april 2018 al klaar is ook daadwerkelijk te gaan gebruiken en daarmee de economische kansen te gaan benutten. Dat is belangrijk voor het reeds gevestigde bedrijfsleven, met name in de onderhoud- en reparatiesector. Ik ben blij met de duidelijkheid die de staatssecretaris heeft gegeven. Er ligt nu een goed doorgerekende planning. De datum van 1 april 2019 ligt vast. Het is aan alle partijen om waar dat mogelijk is de tijd tot de officiële ingebruikname de economische kansen optimaal te benutten. Dus wat mij betreft is het nog niet klaar. In de brief lees ik de uitnodiging om met elkaar te kijken wat er wel kan. Alleen hadden we dat veel eerder moeten doen. Wat mij betreft wint de LVNL de struisvogelaward….

Nu zijn er wel meer kandidaten. Uiteraard zou ik het niet durven onze gemeenteraad er voor de kandideren (dat past een wethouder niet) maar ik was er wel heel dicht bij. Na lange discussies over parkeren hadden we uiteindelijk…geen besluit. Na jaren van alleen maar gedachten hebben we een concreet plan voor parkwijk. dat we daar goed en inhoudelijk met de raad over van gedachten wisselen kan ik alleen maar waarderen. Dat hebben we inmiddels 3 keer gedaan. Conclusie….voorlopig praten we niet verder, want we willen eerst de locatiediscussie over de SVOL voeren. Hallo. Wakker worden. Kom eens met de kop uit het zand.  Er is een marktpartij die aan de gang wil met parkwijk, binnen de kaders die de Raad eerder gegeven heeft. En er is nu een markt……..en juist die markt en die woningen heeft het stadshart zo nodig.

Dat er markt is zien we ook in warande. Daar draaien weer bouwkranen. En eindelijk komen ook de voorzieningen er aan.Het was koud, maar een helder zonnetje fleurde de bouwstart van supermarkt DEEN in de wijk Warande op. Opdrachtgever,  bouwer, wijkbewoners en gemeente vierden maandag 13 februari 2017 samen het heien van de eerste paal.

Gezamenlijk lieten we ballonnen los waarmee een reuzengrote winkelwagen van DEEN gevuld was. De bouwtijd is ongeveer een halfjaar. In oktober 2017 gaat de winkel open. Met de bouw van de supermarkt krijgt de wijk er weer een belangrijke en beeldbepalende voorziening bij. Het is belangrijk dat het niet bij woorden blijft,’ Bewoners is bij de start van de wijk deze voorziening in het vooruitzicht gesteld. De crisis heeft voor vertraging gezorgd. Maar de aantrekkende economie zorgt dat Lelystad én Warande gaan profiteren. Dat wordt nu letterlijk zichtbaar, o.a. met het heien van deze eerste paal.

Als het om wonen gaat doen we er alles aan om gebruik te kunnen maken van de markt die er nu is. Negen Lelystadse makelaars nemen vanaf afgelopen vrijdag  ook de gemeentelijke bouwkavels voor particuliere woningbouw op in hun verkoopportefeuille. Daarmee worden de vele en gevarieerde bouwlocaties in Lelystad en mogelijkheden tot zelfbouw bij een nog breder publiek onder de aandacht gebracht. De betrokken makelaars gaan de bouwkavels actief presenteren op de hen ter beschikking staande verkoopkanalen en onder de aandacht brengen van hun klanten.Lelystad heeft op verschillende plekken nog bouwkavels te koop. De meeste liggen in de nieuwbouwwijk Warande. Andere bouwlocaties zijn: Schoener-west, Parkeiland Jol en nog 1 kavel in Galjoen-zuid. De inzet van Lelystadse makelaars betekent dat de bouwkavels onder andere ook worden meegenomen in presentaties op sites van de verschillende makelaarsorganisaties, zoals Funda van NVM en de site van VBO makelaars. Nu de woningmarkt aantrekt, wil ook Lelystad volop profiteren en mensen attenderen op de aantrekkelijke woonmogelijkheden die de stad biedt. De gemeente betaalt elke makelaar die een kavel verkoopt een afgesproken vergoeding.

Om de Lelystadse makelaars succes te wensen, reikte ik aan de negen makelaars een aantal door Citymarketing Lelystad ontwikkelde campagnebeelden met de slogan ‘Lelystad geeft lucht’ uit.

‘De beelden geven met een knipoog de ‘unique selling points’ van Lelystad weer, en brengen eenheid en herkenning in van wat voor stad Lelystad wil zijn. De campagnebeelden onderstrepen de uitgezette marketingstrategie. Gemeente en marktpartijen slaan nu nog meer de handen ineen om samen voor deze stad te gaan en te zorgen dat ook Lelystad optimaal gaat profiteren van de aantrekkende economie. Samen zorgen we dat deze stad gaat groeien naar minimaal de beoogde 80.000 inwoners.

Dat benutten van kansen is iets dat uiteraard breder is dan Lelystad. we haddeb er een leuk debat over waarvan verslag is gedaan in zowel het ROMagazine als stadszaken. Kern: meer ambitie, ook van overheidskant. En, dat geldt ook voor Lelystad: Stedelijke inbreiding zul je moeten combineren met een zorgvuldig ruimtelijk ingepast uitlegbeleid. Onze woonvisie voorziet daarin. Landelijk zal ik de komende weken vast nog een aantal keren met dit thema de boer op mogen. En het zou zo mooi zijn als we in lelystad daar dan het goede voorbeeld voor zouden kunnen geven. Maar dan moeten we eerst wel een beetje ont-struisen.