Door Jaap van Gelder op 2 oktober 2016

Toekomst voortgezet onderwijs in Lelystad

Op 10 oktober vanaf 20.00 uur organiseert de Partij van de Arbeid in buurthuis De Krakeling (Atol Plaza) een openbare discussiebijeenkomst over de toekomst van het Voortgezet Onderwijs in Lelystad.

Er zijn drie inleiders:

  • Joyce Vermue (PvdA), woordvoerder onderwijs in de Tweede Kamer,
  • Elly van Wageningen (ChristenUnie), wethouder onderwijs in Lelystad en
  • Barry Lommen, bestuursvoorzitter van de SVOL – dat is de samenwerking tussen SGL, Arcus en Rietlanden.

Joyce Vermue zal spreken over het landelijk beleid en over de initiatiefnota Gelijke Kansen, die de PvdA tweedekamerfractie uitbracht. Elly van Wageningen gaat in op de concrete vertaling van het landelijk beleid naar de Lelystadse schaal. Barry Lommen legt het verband tussen beide politieke inleidingen en de concrete toekomstplannen van de drie scholengemeenschappen in Lelystad.

Vanzelfsprekend is er ruimschoots gelegenheid voor de zaal om aan de discussie mee te doen.

Gespreksleider is Elisabeth van den Hoogen. Doel van de avond is om meer inzicht te krijgen in de argumenten, die de gemeenteraad kunnen helpen bij de komende besluitvorming.

Iedereen is van harte welkom om mee te doen. Onderwijs is tenslotte van ons allemaal.