Door Jop Fackeldey op 16 november 2014

van Waarde

Lucebert schreef het mooi± alles van waarde is weerloos. ik schreef er zelf al eerder een blog over. Na een eerder rapport verscheen deze week de notitie: Politiek van waarde – Commissie Einde machteloze politiek (definitief). In de media werd daar (natuurlijk ??) meteen weer lacherig over gedaan. Over politici die 25% van hun tijd op straat door moeten brengen en zo. Dat doet het rapport tekort. Andrs dan – kennelijk – een aantal Flevolandse fractievoorzitters (aldus Omroep Flevoland) kan ik mij zeer goed in het rapport vinden. Het rapport is realistisch, maar houdt ons wel een spiegel voor. De notitie stelt centraal : “Een samenleving waarin de waarden bestaanszekerheid, goed werk en een eerlijke verdeling van hoop en levenskansen zijn verankerd. Een samenleving waarin het niet ieder voor zich is, maar waarin mensen zich geborgen weten. Dat betekent dat de partij zijn stellingnames altijd moet kunnen verdedigen in termen van die waarden.” Dat is hoe we de discussie moeten proberen te blijven voeren. daar mag je mij op aanspreken.

Er staat nog iets anders: “Compromissen horen bij de politiek. Wie geen compromis wil sluiten, veroordeelt zich met zijn eigen gelijk tot de marge. Maar het sluiten van compromissen moet altijd gepaard gaan met zicht op onze belangrijkste waarden.”dat gaan we komende week bij de begrotingsbehandeling natuurlijk weer volop meemaken. Want net als het coalitieakkoord / raadsprogramma is ook die programmabegroting een compromis. Maar wel een compromis dat gebaseerd is op een gezamenlijke visie van in ieder geval 5 partijen op de ontwikkeling van de Lelystadse samenleving en op de ontwikkeling van Lelystad als stad. Ik hoop dat we de discussie dinsdag vooral vanuit (die) waarden kunnen voeren.

Tot zover de landelijke politiek. Maar het was wel en filosofische week. Zo was ik afgelopen dinsdag aanwezig bij de Cornelis lelylezing getiteld: OP WEG NAAR EEN PARTICIPATIESAMENLEVING, MOGELIJKHEDEN EN DILEMMA’S”. Daar riep Prof. dr. Kim Putters met name Flevoland op om nieuwe manieren te bedenken om de lokale democratie vorm te geven. Hier kan het. uit het hart gegrepen is ook de quote: “we hebben onbegrensde mogelijkheden om betrokken te zijn bij de samenleving. Laten we dan zorgen dat dat voor iedereen gaat gelden.  Maar, voor vertrouwen in de samenleving is ook vertrouwen in de overheid en in de democratie nodig”. Zie daar de uitdaging waarvoor we staan. Van 2 kanten in in week dezelfde boodschap. Een boodschap die goed aansluit bij ons raadsprogramma. Aan de slag dus ermee !

Verder bracht de week weer een Haags dagje, met goed overleg over de procedures rond de luchthaven en de nodige ambtelijke contacten. ook mocht is spreken in een lunchdebat tijdens het OTB / Platform 31 wooncongres 2014 over de betaalbaarheid van wonen. het ging daarbij vooral over de resultaten van de parlementaire enquêtecommissie en wat dat voor woningbouwcorporaties en gemeenten zou betekenen. ik schreef daar al eerder over.

Wordt vervolgd. Maar nu eerste volgende week de begrotingsbehandeling.