Door Jop Fackeldey op 23 februari 2014

Verkiezingst(r)ijd

er valt wat te kiezen. inmiddels weten we het zeker, 17 partijen doen er bij ons in Lelystad mee. 17 ! Dat is bepaald niet te weinig. Deze week stonden we uiteraard weer op de markt, maar hadden we ook de eerste debatten, het debat georganiseerd door de OSOL en ons eigen debat werk. Zo rond de verkiezingstijd wordt er veel gepubliceerd. Zo las ik een polemiek waarbij de aloude uitdrukking “zolang de ezel zakken draagt, heeft de kruier hem lief ” vervangen was door “aan volk en kiezer heeft de politicus schijt, behalve in verkiezingstijd”. Dat gevoel werd zo maar door veel mensen herkend vrees ik. Dat geeft wel een machteloos gevoel. In 2006 hadden we nog een opkomst van 51,41 %, in 2010 48,75 en voor 2014 zijn de voorspellingen nog slechter. Ik hoorde zelfs getallen van rond de 42%. Dat kan toch niet waar zijn. Wat doen we fout ? Waarom gaan mensen niet stemmen. Omdat – zo hoor je dat – “het er toch niet toe doet”. En vanwege het spreekwoord van die ezel. Het geeft mij een machteloos gevoel. Als iemand een goed idee heeft wat ik er aan kan bijdragen om U te overtuigen om toch in ieder geval te gaan stemmen, reageer op deze blog of mail me aan jop@pvdalelystad.nl. De debatten zelf overigens waren leuk om te doen. Een beetje ingewikkeld met het grote aantal partijen, maar toch. Een verslag van het debat werk verschijnt snel op onze site.

Ondertussen gaat – naast de verkiezingen – het gewone werk ook gewoon door. Zo presenteerde minister Blok zijn “Novelle” over de relatie wonongbouwcooperaties en de gemeenten. ik ben daar een beetje dubbel over. de Novelle is minder slecht dan zoals die er eerst uit zag, maar nog steeds vraag ik me af of we als gemeenten voldoende sturingsmogelijkheden krijgen. Ik schreef daar een column over: 20022014 Reactie op Novelle Woningwet

Dichter bij huis ging het werk natuurlijk ook gewoon door. Op donderdag 20 februari verzamelden vier bouwbedrijven, Centrada en ondergetekende zich bij Hoek van ’t IJ 20. De bouwbedrijven hebben het initiatief genomen om een nul-op-de-meter-woning te realiseren. Centrada geeft de woning aan Hoek van ‘t IJ 20 voor twee jaar in bruikleen aan bouwbedrijven Heijmans, Van Wijnen, Schutte Bouw en TBI/Koopmans. De betrokken partijen tekenen donderdag een gebruikersovereenkomst waarmee de realisatie van de ‘nul-op-meter-modelwoning’ van start gaat. Een ‘nul-op-de-meter-woning’ is een woning waarbij verschillende energiebesparende maatregelen ervoor moeten zorgen dat de woning bij normaal gebruik geen of nauwelijks energie verbruikt. De genoemde bouwbedrijven zullen bij Hoek van ’t IJ verschillende energiebesparende maatregelen treffen. Zodra de werkzaamheden zijn afgerond, kunnen particuliere woningeigenaren uit de Zuiderzeewijk de woning bekijken om ideeën op te doen voor hun eigen woning. De nul-op-de-meter-woning is één van de initiatieven die gerealiseerd wordt in het kader van ‘stedelijke vernieuwing op uitnodiging’. Doel hiervan is om de kwaliteit van wonen en leven in de oude wijken van Lelystad te verbeteren. Hierbij nemen enthousiaste bewoners of partijen, in dit geval de bouwbedrijven, het voortouw, en daar ben ik heel blij mee. In het geval van de ‘nul-op-de-meter-woning’ onderzoeken wij de mogelijkheden voor particulieren om met een gunstige lening de energiebesparende maatregelen te financieren. In de modelwoning kunnen bewoners van de Zuiderzeewijk binnenkort terecht voor meer informatie.

Na een dagje verkiezingen was er op zaterdag een leuke afsluiting. Tijdens het concert van Van Dik Hout heb ik weer eens een avondje mee mogen helpen achter de tap. ik doe dat ongeveer 1 keer per jaar, om mijn waardering voor de vrijwilligers te laten blijken, omdat het leuk is en ik dan weer heel veel verschillende mensen spreek. het was ook deze keer weer een prima ervaring. Gezellig gewerkt en genoten van de muziek.

tappen bij underground3  tappen bij underground2