Door Emiel van der Herberg op 24 april 2016

Vermaak rondom Lelystad Airport

Lelystadse raadsleden zijn afgelopen maanden via de media en rechtstreeks door projectontwikkelaars benaderd over nieuwe “leisure” ontwikkelingen rondom Lelystad Airport. Zo wordt er gewerkt aan een “Nationaal Sport- en Evenementenpark” en aan een “Leisure Dome” Omdat deze ontwikkelingen nog niet op de radar van de gemeenteraad staan, hebben we bij de andere fracties het volgende verzoek neergelegd:

De laatste weken bereiken ons via verschillende kanalen berichten over mogelijke ontwikkelingen in leisure en entertainment, met name rondom Lelystad Airport. Het lijkt ons goed om daar een BOB sessie aan te wijden, bijvoorbeeld met de benen op tafel. De genoemde initiatieven bieden mogelijk kansen om grond te verkopen, leisure met bovenlokale uitstraling te verwerven, en werkgelegenheid toe te voegen. Maar waarschijnlijk ook risico’s van roofbouw op reeds bestaande vergelijkbare leisure functies in Lelystad – al dan niet in het stadshart. Van het college horen we dan graag welke trajecten er lopen, hoe het college omgaat met deze initiatieven, welke dilemma’s er spelen en hoe het college de kansen en risico’s weegt.

Als genoeg andere raadsleden dit een interessant onderwerp vinden, zal het de komende maanden op de raadsagenda worden geplaatst. Maar intussen horen we ook alvast graag wat u er van vindt.

Emiel van der Herberg

Emiel van der Herberg

Ik ben al een aantal jaren raadslid. De afgelopen jaren heb ik me voor allerlei zaken ingezet, zoals meer zeggenschap voor inwoners, goede ondersteuning voor woningeigenaren met asbestdaken, en het beschermen van rechtsbijstand voor mensen die minder te besteden hebben. Ik ben 45 jaar en werk als software ontwikkelaar bij een leuk bedrijf in Almere.

Meer over Emiel van der Herberg