Door Jop Fackeldey op 12 april 2015

Vind de weg: communicatie !

Dat is toch een beetje het noodlot van de politiek, je weg vinden terwijl anderen denken dat je hem zou kunnen wijzen… Misschien een beetje heel filosofisch, zo na het paasweekeinde, maar het was wel het gevoel dat me bekroop. Op ons eigen Lelystads niveau zoeken we, bijvoorbeeld op het gebied van de jeugdzorg, de WMO en de participatie onze weg in de “nieuwe werkelijkheid”. En volgens mij doen we dat – met complimenten voor mijn collega’s Elly van Wageningen, John van den Heuvel en Janneke Sparreboom, best goed. Natuurlijk worden er fouten gemaakt, die dus meteen worden uitvergroot, maar kwaliteit herken je (vooral) aan de wijze waarop we die weten te corrigeren. En dan mogen we trots zijn hoe we daar in Lelystad mee om gaan. Tegelijkertijd zien we, helaas los van de inhoud, dat er van rijkszijde allerlei proefballonnetjes worden opgelaten. En die gaan niet (altijd) over het verbeteren van de kwaliteit, maar vooral over het vinden van geld. De meest bizarre kwam afgelopen week langs. Ik ga het proberen uit te leggen. Gemeenten en vooral ook instellingen wisten ook al in 2014 dat er vanaf 2015 fors bezuinigd moest worden op de WMO. De bedragen die we in 2015 voor de WMO kregen waren gebaseerd op de kosten voor de WMO 2013. Omdat we met elkaar al in 2014 wisten dat er in 2015 al bzuinigd zou moeten worden, vielen de kosten in 2014 lager uit dan in 2015. Dus wat dreigt het rijk te zeggen: laten we niet 2013 maar 2014 als uitgangspunt voor de berekeningen nemen. dan kunnen we nog wat meer bezuinigen. Dus goed gedrag wordt gestraft en de spelregels worden tijdens het spel veranderd. Dat kan dus niet ! Samen met mij collega’s trekken we daar in VNG-verband tegen ten strijde. Zo mocht ik samen met collega Elly van Wageningen Joël Voordewind  als woordvoerder op het gebied van jeugdzorg, uitvoerig informeren over de ervaringen die de gemeente heeft opgedaan op het gebied van jeugdzorg. Ik gaf daarbij ook een toelichting op de financiële gevolgen van de invoering van deze taken voor de gemeente Lelystad. Om naar de toekomst toe goede ondersteuning te kunnen blijven bieden aan de jongeren in de stad, dan moet de gemeente daar voldoende financiële armslag voor krijgen uit Den Haag.

Communicate blijft belangrijk op allerlei vlakken. En soms leidt dat tot hele leuke projecten. Samen met kinderen van Kindcentrum Warande mocht ik het unieke kunstproject ‘CEL9’ openen.

_MG_6817 © fotostudiowierd opening CEL 9 Warande

Het project is een openluchttentoonstelling bestaande uit ‘de laatste 10 KPN telefooncellen in Nederland’. Bewoners uit de woonwijk, kinderen van Kindcentrum Warande en lokale kunstenaars hebben de telefooncellen gevuld met kunst. Het thema is communicatie en verbinding. De telefooncellen staan verspreid door de wijk en blijven staan tot november 2015. Aan de 10 kunstwerken is een zogenoemde Struintochtroute door Warande gekoppeld. Deze route is ontwikkeld en op kaart uitgebracht door Stichting De Barak. Deze stichting organiseert in opdracht van de gemeente Lelystad allerlei activiteiten om Lelystadse jongste woonwijk een culturele identiteit te geven. De Barak werkt daarbij samen met andere culturele of educatieve instellingen in Lelystad, zoals museum NieuwLand Erfgoedcentrum, De Kubus en met scholen. Eerder werden al twee andere struintochtroutes door de Stichting De Barak ontwikkeld. Alle struintochtroutes zijn gratis verkrijgbaar bij de infobalie in het stadhuis. De 10 telefooncellen zijn gevuld door de volgende kunstenaars: Isis van den Berg, Agnes Booij, Iris van ’t Bosch, Danny Dogger, Michel Bongertman & Els Franken, Rien Nijboer. Twee cellen zijn door bewoners van Warande ingericht. Eén cel is gevuld door kinderen van Kindcentrum Warande.