Door Nelly den Os op 13 september 2015

Vluchten kan niet meer

De fractie van de PvdA maakt zich, met vele anderen, grote zorgen over de stroom vluchtelingen die vaak in mensonterende omstandigheden verblijven. Terecht doet onze landelijke overheid een beroep op iedereen om een bijdrage te leveren. Ook Lelystad kan niet achterblijven zo vindt de PvdA. Daarom dienen we op de eerstvolgende raadsvergadering een motie in waarin we het College oproepen om, zonder voorbehoud of beperking vooraf, actief (en in overleg met het COA) op zoek te gaan naar geschikte Lelystadse locaties voor de opvang van asielzoekers.

Nelly den Os

Nelly den Os

Als lijsttrekker van de lokale PvdA sta ik voor een sociale en rechtvaardige samenleving, waarin iedereen meedoet. Niet klagen en zeuren, maar met elkaar zorgen voor een mooie stad, waar je zeker bent van werk, een goed huis en goed onderwijs.

Meer over Nelly den Os