Door Jop Fackeldey op 11 juni 2017

Joplog: Voor het goede doel

Mijn vorige weblog kondigde ik het al aan, we slaan een weekje over, vanwege de Roparun. Wat was het weer en prachtige ervaring. Dit keer vanaf Hamburg, natuurlijk voor het goede doel, maar ook om met elkaar de prestatie te mogen leveren.Het is gelukt en ik heb er weer van genoten. Naturlijk stond daarvoor en erna – al lijkt dat soms anders – de wereld niet stil. De week voorafgaand was de PROVADA.RAI. Net als voorgaande jaren profileerde Lelystad zich met de partners van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Vooral de ontwikkelingen rondom Flevokust, Lelystad Airport en het nieuws over Inditex die zich op Lelystad Airport Businesspark vestigt, trok veel belangstellenden voor Lelystad.

Lelystad is onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam. Samen met de partners wordt er gewerkt vanuit een gedeelde visie aan een krachtige, innovatieve economie, snellere verbindingen en voldoende aantrekkelijke ruimte voor wonen, werken en recreëren. Dit kwam ook dit jaar weer goed tot uiting op vastgoedbeurs Provada, een belangrijke vastgoedbeurs die zich uitermate leent voor netwerken met belangrijke partijen als ontwikkelaars en bestuurders. Er gebeurt veel in de Metropoolregio Amsterdam. Van het transformeren van oude ziekenhuizen tot het bouwen van nieuwe megapanden. Ook in Lelystad zijn er veel ontwikkelingen. De Provada ademde dit jaar nadrukkelijk de sfeer van dingen die komen. Er was overduidelijk nog meer interesse in Lelystad dan in eerdere edities. We spraken met onder andere ontwikkelaars van logistieke terreinen, investeerders met interesse in beleggershuurwoningen en tal van netwerkpartners. Het leek wel of iedereen zich ineens besefte dat Lelystad ruimte te bieden heeft voor tal van ontwikkelingen. Maar ook over de transformatieopgave en de woningbouwvraag mocht ik een presentatie houden en voerden we vele boeiende gesprekken.

 

De Provada is bij uitstek de gelegenheid om god nieuws bekend te maken. En dus doen we dat ook. Daar hebben we de eerste overeenkomst getekend voor een reservering van 5 hectare op het industrieterrein van Flevokust Haven. CTU (onderdeel van de Theo Pouw Groep) exploiteert nu al een gedeelte van de kade.

Flevokust Haven is een multimodale binnenhaven met overslagkade en industrieterrein en is eind 2017, begin 2018 operationeel. Hier vindt zowel import als export van goederen plaats van en naar de grote (zee)havens. Flevokust Haven is een perfecte en duurzame vestigingslocatie, ligt dichtbij de Randstad en biedt vele vervoersmogelijkheden. De haven versterkt de aantrekkelijkheid van de regio als vestigingsplek voor bedrijven. Het is een unieke locatie waarmee een bedrijf voorsprong kan creëren ten opzichte van bedrijven die gevestigd zijn op een logistiek minder aantrekkelijke locatie. Mooi dat we ook deze stap gezet hebben.

Na de Ropa was het inhalen maar. Heel veel interne overleggen, een dinerbijeenkomst over stedelijke vernieuwing en een paar spreekbeurten. De tijd vliegt. Maar in mijn geheugen toch nog een beetje ondergeschikt aan het pinksterweekend. Alles is relatief. En de overeenkomst: alles voor het goede doel ! Alleen het doel verschilt af en toe…….