Door Emiel van der Herberg op 17 januari 2017

Vragen over betaaldatum uitkeringen

Vanaf februari wordt de betaaldatum van uitkeringen (in kleine stappen) een aantal dagen naar achteren geschoven. Het College van Burgemeester en Wethouders informeerde de gemeenteraad daar over in de zomer van 2016. In september stelden wij daarover tijdens een raadsbijeenkomst vragen.

De recente berichtgeving op Omroep Flevoland vormt aanleiding om opnieuw vragen te stellen. Het gaat daarbij met name om het al dan niet uitgebrachte positieve advies van het platform cliëntparticipatie. Dat platform behartigt de belangen van de mensen (“cliënten”) die met deze verandering te maken gaan krijgen.

Klik hier voor de schriftelijke vragen.

Emiel van der Herberg

Emiel van der Herberg

Ik ben al een aantal jaren raadslid. De afgelopen jaren heb ik me voor allerlei zaken ingezet, zoals meer zeggenschap voor inwoners, goede ondersteuning voor woningeigenaren met asbestdaken, en het beschermen van rechtsbijstand voor mensen die minder te besteden hebben. Ik ben 45 jaar en werk als software ontwikkelaar bij een leuk bedrijf in Almere.

Meer over Emiel van der Herberg