13 maart 2016

Waarover spraken zij

In dit mooie vak spreken we heel veel en heel vaak over van alles en nog wat. En het valt zo realiseer ik mij niet altijd mee om daar in een wekelijkse weblog wat zinnigs over te zeggen. Waar ik in ieder geval wel wat zinnigs mocht zeggen was bij oproep Flevoland, in het programma over Flevoland gesproken. Het ging over de automatische voorrang voor vluchtelingen. In mijn weblog van 7 februari onder de titel goed en toch boos. De kern, we moeten vooral zorgen dat we voldoende woningen houden en niet allerlei politieke schijnbewegingen uitvoeren.

Nu ben ik heel er voor transparantie, dus een probleem dat er is moet je nooit wegredeneren, maar je mot het wel in de juiste proporties en context plaatsen. Trouwens, over transparantie gesproken, ook daarin hebben we als Lelystad deze week weer een mooie stap gezet. Vanaf deze week zijn de inkomsten en uitgaven van gemeente Lelystad tot in detail beschikbaar op internet. Op de website Openspending, gemaakt door de Open State Foundation, is tot op detailniveau, zoals de kosten voor gas en elektra van openbaar onderwijs en de inkomsten leges burgerzaken nu te raadplegen. Dit geeft inwoners meer inzicht in de besteding van gemeenschapsgeld. De financiële data van Lelystad waren, evenals die van alle andere gemeenten en provincies, al op de website van Openspending te vinden, maar deze data gingen niet verder dan het niveau van begrotingsposten als ‘diensten door derden’ en dergelijke.  Om een meer gedetailleerd inzicht te geven in de inkomsten en uitgaven van de gemeente gaven we ons op voor het door het ministerie van Binnenlandse Zaken ondersteunde programma Openspending Detaildata. De data op Openspending zijn vrijgegeven als open data en dus herbruikbaar in bijvoorbeeld apps. Arjan El Fassed van de Open State Foundation: “Wij zijn benieuwd naar toepassingen en analyses die journalisten en app-bouwers met deze open data kunnen maken.”

Ik ben blij dat Lelystad als een van de eerste gemeenten deel uitmaakt van het programma: Lelystad stelt steeds meer informatie beschikbaar als open data. Daarmee spelen we in op ontwikkelingen in de maatschappij en techniek. Inwoners eisen meer openheid van de overheid en door de ontwikkeling van de techniek wordt het steeds gemakkelijker om aan die openheid invulling te geven. Gegevens worden digitaal vastgelegd en zijn daardoor eenvoudiger uit te wisselen, te combineren en aan iedereen beschikbaar te stellen via mobiele toepassingen zoals apps. De financiële gegevens gaven we tot nu toe vrij op het niveau van begrotingsposten die best abstract zijn, zoals ‘diensten door derden’. Om onze inwoners meer te kunnen betrekken bij de totstandkoming van de begroting is het belangrijk dat zij meer inzicht krijgen in de gemeentelijke financiën. Ik kan me voorstellen dat je als inwoner meer gedetailleerde informatie wil hebben om een mening te kunnen vormen. Dus dat je niet alleen wil weten hoe veel geld er bijvoorbeeld naar huisvesting van openbaar onderwijs gaat, maar ook wat er specifiek wordt uitgegeven aan gas en elektra. De detaildata in Openspending maken dat inzichtelijk.

Voor het overige was het een week van vooral heel veel praten. Zo was ik dinsdag bij de bijeenkomst Metropool  Amsterdam Vastgoed 2016 en een bijeenkomst over vastgoedmarketing in die metropoolregio, maar dan vooral gericht op de “luchtvaartgerelateerde”vastgoedmarketing. In beide gevallen merk je dat Lelystad door de aanstaande ontwikkeling van de luchthaven echt op de kaart staat. Voor het overige vooral een Haags weekje met gesprekken met kamerleden, op het ministerie, bij de VNG en natuurlijk onze G-32 netwerkdag. Centraal bij veel van die gesprekken staan onderwerpen zoals huisvesting vluchtelingen, de omgevingswet, de betaalbaarheid van het wonen. Tal van onderwerpen waar je vanuit lokale ervaring kunt proberen om landelijk randvoorwaarden te laten scheppen en wetgeving tot stand te laten komen die aansluit bij onze werkelijkheid. En daarnaast leren we als collega-wethouders gewoon veel van elkaar.

Gelukkig mocht ik ook af en toe deze week nog wat doen. Zo waren we bij NL-doet bij de werfsjob. Heerlijk om actief met een grote groep vrijwilligers aan het werk te zijn, samen met deelnemers die daar werken. Samen met collega John van den Heuvel hebben we heel wat takken versnipperd. Een ook mooi was het bedrijfsbezoek aan Berrico. Het is mooi om te horen hoe ondernemers met doorzettingsvermogen er in slagen een niche-markt te ontwikkelen, waardoor in heel europa allerhande (gedroogde) fruitsoorten via Lelystad verkrijgbaar zijn…