Door Jop Fackeldey op 21 mei 2017

Joplog: Waarover spraken zij

Tja, je spreekt over van alles gedurende de week. Gelukkig gaan die gesprekken tegenwoordig vaak over de dingen die goed gaan. Dat is toch het voordeel van een aantrekkende economie. Zo vonden we een mooi artikel over flevokust (in het evo-magazine), waarin niet alleen mooie plaatjes en impressies staan, maar ook ondernemers de “verfrissende aanpak in Flevoland”weten te waarderen. Zo gaat dat. Dat gevoel werd natuurlijk alleen maar versterkt tijdens het Flevopenningen-gala. Ik ben super trots op de twee Lelystadse bedrijven die zijn genomineerd voor een Flevopenning. Loading Systems ging op voor de titel: TOPonderneming 2017. Restaurant KFC deed mee naar de Participatiepenning.

‘Loading Systems is een al jaren in Lelystad gevestigd bedrijf en heeft zijn waarde meer dan bewezen. Het levert een compleet programma aan producten en diensten rond laad- en losperrons. Het bedrijf heeft een vooruitziende blik gehad, want Lelystad – of als je het breder wilt zien Flevoland – profileert zich steeds meer als logistieke ‘hot spot’ in Nederland.  Logistieke bedrijven die zich hier vestigen, met als recent tot de verbeelding sprekend voorbeeld het distributiecentrum van Inditex, hebben met Loading Systems een ideale partner. Ik bezocht het bedrijf de afgelopen week en sprak met de managing directors Harald van Wijk en Martin Faber. De rondleiding bracht de wethouder tot de constatering

De voor een Participatiepenning genomineerde KFC is dit jaar eerder doormij  bezocht. In februari bezocht ik het bedrijf om ze te feliciteren met de nominatie. De ingestelde Participatiepenning wordt uitgereikt aan die onderneming die zich het meest heeft onderscheiden om mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Zo onderscheidde KFC zich o.a. met het creëren van werkplekken aan Eritrese vergunninghouders. Ik ben trots dat we in Lelystad twee van zulke bijzondere, en wat mij betreft topondernemingen hebben, die zich elk op hun eigen wijze presenteren en onderscheiden en hun meerwaarde voor de stad bewijzen.De onderscheiding voor KFC bleek uiteindelijk niet te blijven bij een nominatie. Het Flevopenningengala leverde vrijdagavond 19 mei 2017 ook (weer) een Lelystads succes op: restaurant KFC won de Participatiepenning.

Het is een erkenning van de inspanningen die je doet om mensen voor wie dat wat moeilijker is, aan werk te helpen. KFC, zo heb ik zelf mogen constateren, geeft mensen die kans. Ik ben er trots op dat niet alleen KFC, maar ook Lelystad en de manier waarop we het participatiebeleid hier vorm en inhoud geven, in het spotlicht staat. Voor Loading Systems  bleef het bij een nominatie. Maar op dat bedrijf ben ik niet minder trots. De juryrapporten zijn duidelijk. Loading Systems en KFC bewijzen dat zij ertoe doen en een waardevolle bijdrage leveren aan de economie en aan maatschappelijk verantwoord ondernemen in deze stad en regio.

Daarmee staan we weer mooi in de goede lijstjes. Helaas is dat (nog) niet met alle lijstjes het geval. De Atlas voor Gemeenten 2017 met als thema Geluk wordt als serieus rapport en als een serieus onderzoek gepresenteerd. In het rapport komen wij uit op de 43 ste plaats; voor woonaantrekkelijkheidsindex op de 43ste  plaats (iets gedaald ivm verleden jaar) en voor de sociaal-economische index op de 50ste (laatste plaats).

Wat de geluksindex betreft, behoort Lelystad tot de 10 ongelukkigste steden (plaats 10). Volgens mij laat deze geluksindex vooral zien dat wij in Lelystad te maken hebben met stedelijke problematiek, met armoede van groepen vergelijkbaar met Amsterdam, Heerlen, Schiedam of Almere. Daar is de aandacht dan ook meteen op gefocused. Dat daarnaast 84% van de inwoners in Lelystad gelukkig is, zal vandaag in de publiciteit helaas niet gehoord worden. De marges van ongelukkigste gemeente (Rotterdam) en meest gelukkige (Ede) ligt tussen 82 % en 88 %.  Waar hebben we het over????Volgens mij laat de uitkomst zien dat Nederland gewoon een land met heel veel gelukkige inwoners is. We staan op de 41e plek ; Almere staat 2 plaatsen boven ons (39e). Onder Lelystad staan 9 gemeenten. Wij scoren beter op geluk dan bijv. Amsterdam, Den Haag, Maastricht, Groningen, Nijmegen…. (en we horen als Lelystad en Almere toch tot de MRA: nou dan!) . Voor een echt inhoudelijke reactie moeten we weten welke indicatoren gehanteerd zijn om de geluksscore te bepalen. Als hoge werkloosheid, aantal uitkeringen, laagopgeleiden e.d. de score bepalen, dan moeten we daarop acteren. En dat doen we. Ondertussen had ik de neiging om één van de plaatsjes zoals ze bijvoorbeeld op de site van mooi Lelystad staan te voorzien van de ondertitel “ons on-geluk”naar alle media te verspreiden….wie weet doe ik dat nog wel een keer…. Ondertussen kunt U binnenkort in de Woonkrant zien hoe geluk in Lelystad er echt uitziet. Voor de lezers van deze site hier alvast een voorproefje.

Dus waarover spraken zijn ? Gelukkig meestal over de goede dingen. Want dan heb ik het nog niet gehad over de bijeenkomst, over het AAA-vastgoediner waar de vestiging van Inditex the talk of the town was of over het debat over de woonagenda bij en met Aedes en de Woonbond. Want spreken….dat blijven we doen.