Door Jop Fackeldey op 5 mei 2014

Waarover spraken zij

Een kort weekje, zeker omdat ik donderdag en vrijdag met vrienden Rotterdam heb bezocht. je kunt goed merken dat we in een overgangsfase zitten. gesprekken over overdracht en voorbereiden van overdracht wissel ik af met de dagelijkse gang der dingen. En daarin is er nog genoeg te doen. Zo zijn we druk bezig om binnen EZ vooral de acquisitie verder te stroomlijnen en met partners te onderzoeken op welke manier we het beste in kunnen spelen op de ontwikkelingen op de luchthaven. Vooral op het vlak van reparatie en onderhoud liggen er kansen, elk jaar 2 nieuwe vestigingen is toch wel het minste dat zou moeten kunnen lukken. hetzelfde geldt voor de AWMRT of Dutch match Cup zoals die officieel heet. Ook “Londen” is inmiddels definitief dus samen met de initiatiefnemer zijn we de organisatie aan het uitrollen. Voor osn is ook daarbij een belangrijk aandachtsveld om de contacten zo te organiseren dat we de Dutch match Cup effectief kunnen gebruiken als acquisitie-instrument voor onze stad.

Zaterdag was ik even te gast bij Radio Lelystad, tot mijn verrassing in een tweegesprek met radio Lelystad-voorzitter Frans Loos. Vanaf 19:18 in het eerste blok radiocafe het verhaal kunt U het terugluisteren. Ik begrijp het pleidooi van de Radio om – voor het tweede jaar – extra subsidie. ook ik waardeer zeer het werk van de Radio, maar de financiële ruimte in het budget Cultuur is zeer beperkt. Mooi dat ik de gelegenheid kreeg hierover in het openbaar in debat met Frans Loos te gaan.

Daarnaast uiteraard aanwezig geweest bij de dodenherdenking en mocht in de burgemeester vervangen bij het in ontvangst nemen van het bevrijdingsvuur. Het thema van dit jaar: “vrijheid geef je door”is zo wel heel zichtbaar ! De herdenking was stijlvol met inspirerende verhalen en weer – net als op bevrijdingsdag- een heel treffend gedicht van onze stadsdichter Martijn Nijdeken.

Op naar de komende week – ook een korte, die ook weer voor een groot deel in het teken van de voorbereiding op de nieuwe periode zal staan.