Door Jop Fackeldey op 22 mei 2016

Warmte zegt niets over de temperatuur

Ieder jaar met Pinksteren ben ik er even niet. Ik mag dan als teamcaptain van Roparunteam Lelystad samen met 23 fantastische teamleden deelnemen aan de Roparun. Dat is hartverwarmend. De binding is niet alleen dat o zo belangrijke doel – leven toevoegen aan dagen waar geen dagen meer aan het leven toegevoegd kunnen worden – maar ook de prestatie die gezamenlijk geleverd wordt. We hebben meer dan 48 uur nauwelijks geslapen, het was kouder dan koud, maar de groep en de beleving was hartverwarmend. En zo begon een – zo zou blijken – enerverende week. Want meteen de dinsdag al was enerverend. Natuurlijk vanwege de keuze van onze nieuwe burgemeester, waarover zo meer. Want we begonnen al in de ochtend. Samen met onze burgemeester onthulde ik het promotiedoek van de Selfie actie voor het initiatief “Live Your Dream” dat hangt op de gevel van het stadhuis hangt  Het is een prachtig initiatief dat in Lelystad is ontstaan. Het past ook helemaal bij waar Lelystad voor staat. Lelystad is zelf ooit ontstaan uit een droom, namelijk die van ingenieur Cornelis Lely. Nog steeds realiseren we dromen in Lelystad met de vele ontwikkelingen die plaatsvinden, denk aan de uitbreiding van de luchthaven en de komst van een internationale overslaghaven. Ontwikkelingen die weer nieuwe kansen bieden voor Lelystad. Daarom vind ik het zo mooi dat we een Lelystads initiatief als Live Your Dream ook een kans geven door deze actie te ondersteunen. Het Lelystadse initiatief Live Your Dream wilt met chronisch zieke jongeren meedoen aan de Volvo Ocean Race. Om deze droom werkelijkheid te maken is steun nodig. Met deelname aan de Volvo Ocean Race wil Live Your Dream laten zien dat het hebben van een chronische ziekte geen beperking hoeft te zijn. De Volvo Ocean Race is een van de grootste zeilwedstrijden ter wereld. Deelname kost veel geld en dit kan het Live Your Dream- team alleen bekostigen met ondersteuning. Particuliere en zakelijke donateurs kunnen voor €50 per stuk een selfie code afnemen en hun selfie met de code uploaden op de website van het Live Your Dream team. Deze selfies worden op de zeilen van de Live Your Dream boot gedrukt om zo chronisch zieken een gezicht te geven. Kijk voor meer informatie over de selfie actie van Live Your Dream op www.citymarketinglelystad.nl/lyd.

Dat was droom1. Diezelfde dag vierden we dat een andere “droom”al daadwerkelijk uitgekomen was: we vierden de revitalisering van bedrijventerrein Larserpoort.

16-137 Ondernemers vieren afronding revitaliseringswerkzaamheden Larserpoort-2711 FotostudioWierd

De aanpak van het bedrijventerrein Larserpoort past in het versterken van het Lelystadse vestigingsklimaat voor ondernemers en de bevordering van de werkgelegenheid. Bij de aanpak van Larserpoort is een interactief participatieproces als instrument ingezet: samen met de ondernemersvereniging Larserpoort (OCL) en afzonderlijke  directies en werknemers van op Larserpoort gevestigde ondernemingen zijn de behoeften en wensen geïnventariseerd. Dromen zo U wilt. En mede dankzij een provinciale subsidie konden we die in nauw overleg met de ondernemers realiseren. Wensen die vanuit de werkgevers en werknemers in het planontwerp zijn meegenomen betreffen onder andere de aanleg van (sociaal veilige) fiets- en voetpaden, het nemen van verkeersmaatregelen (o.a. aanpak kruising Pascallaan/Larserpoortweg), plaatsing van abri’s bij bushaltes en het aanbrengen van (betere) verlichting. Een mooi staaltje participatie.

Ja en toen was het dinsdagavond. We krijgen een nieuwe burgemeester: Ina Adema. Een profiel dat volgens mij prima past bij onze stad. Nou moet je er vooraf niet te veel over zeggen, want zeker een nieuwe burgemeester moet de kans krijgen haar eigen profiel in haar – straks – eigen stad vorm te geven. Mooi vond ik het om de reactie van een vriendin uit Zwolle te horen (want je gaat natuurlijk wel een beetje op zoek…): een doorpakker, toegankelijk eerst met bewoners parten en dan pas plannen maken en goed ook op ingewikkelde dossiers zoals vluchtelingen. ik kijk er naar uit. maandag gaan we als College met Ina kennis maken en welkom heten, maar ook al vanaf deze plaats: een warm welkom in onze mooie stad.

En toen was het nog maar dinsdag. Ook de van de week was goed gevuld, met het bijdrage aan de roadshow omgevingswet in Ede, een discussieforum over diezelfde omgevingswet tijdens een congres bij Stibbe maar ook een bedrijfsbezoek aan een mooi Lelystads bedrijf, Uretek (let op de Flevopost binnenkort) en nog veel meer. Maar twee zaken bleven toch wel overheersen: de naijlende warmte van de roparun en de belofte van onze nieuwe burgemeester.