12 november 2016

Wat was dat wordt wat het niet meer is

Ik dacht, laat ik ook eens proberen een wat intrigerende titel te maken…. wie weet scheelt dat in het aantal lezers. De titel is overigens rechtstreeks ontleend aan de actie op de foto. Daarop zie je dat ik een ‘was-wordt-lijst’ aan minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen aanbiedt. In die Was-wordt-lijst vergelijken “we”(De G32) de bestaande wetgeving fysiek domein met de nieuwe omgevingswet. Want de Omgevingswet komt er aan. Na de transitie in het sociaal domein is dit een majeure verandering in het fysieke domein; zelfs de grootste nieuwe verandering sinds de grondwet. De stelselherziening kenmerkt een enorme verlichting van de regeldruk, verbeterde samenwerking tussen de verschillende overheidslagen en ketenpartners, meer bestuurlijke afwegingsruimte en meer mogelijkheden voor maatwerk. Onze gezondheid, omgevingsveiligheid, de bescherming van ons cultureel erfgoed en de kwaliteit van de leefomgeving staan centraal.Speciaal voor bestuurders en ambtenaren, maar ook voor hun ketenpartners, voor inwoners en ondernemers is door de G32 en de gemeente Haarlem een vergelijking gemaakt tussen het huidige omgevingsrecht en de nieuwe Omgevingswet met AMvB’s; de ‘was-wordt-lijst’. Hoe is de regelgeving binnen het fysiek domein nu geregeld, maar vooral, hoe zit dat straks? In aanloop naar de invoering van de omgevingswet organiseert de G32 samen met de VNG en RWS in het kader van het programma Aan de Slag met de Omgevingswet roadshows. Daar mag ik met grote regelmaat in optreden, afgelopen woensdag bijvoorbeeld nog bij de Vereniging van Grondbedrijven. Daar kwam de behoefte aan het licht naar een ‘was-wordt-lijst’.  Niet alleen de Nederlandse bestuurders en ambtenaren worden in hun taken en bevoegdheden geraakt door de nieuwe wet, maar ook ketenpartners, inwoners en ondernemers. De meest gestelde vraag is dan ook: ”Wat verandert er nou precies voor mij als de Omgevingswet er is?”  De ‘was-wordt-lijst’ probeert antwoord op die vraag te geven. Ik ben heel trots op deze lijst. We denken dat het zowel bestuurders als ambtenaren van gemeenten kan helpen hun weg te vinden in de nieuwe wet.

De week – en vooral de dinsdag – stond in het teken van de eerste termijn van de begrotingsbehandeling. Vooral – ook van het College – veel aandacht voor de moties die ingediend waren tijdens de motiemarkt. We hebben in onze reactie geprobeerd zo goed mogelijk uit te leggen wat er volgens ons wel en wat er niet kan. Er zaten echt veel goede ideeën tussen. Wat mij betreft iets om vast te houden. De discussie die zich daarna ontspon tussen raad en tussen raad en college was mooi inhoudelijk. Geen hele grote principiële geschilpunten, maar op onderdelen andere keuzes. Nu maar eens kijken wat daar de komende week bij de besluitvorming mee gebeurt.

Afgelopen vrijdag was ik bij de bestuurlijke top circulaire economie. Een inspirerende bijeenkomst. Ik ben er heilig van overtuigd dat er in Lelystad (aan de Flevokust) en voor Lelystadse ondernemers kansen liggen bij de circulaire economie. Het klinkt afgezaagd, maar om ons huidige welvaartsniveau in stand te houden zullen we naar een andere wijze van produceren (en gebruiken) toe moeten. Inderdaad afval = grondstof. Want ook hiervoor geldt: Wat was dat wordt wat het niet meer is.

En ondertussen, ik kan het niet genoeg herhalen, blijft ook onze woningbouw kansen bieden. Voor de liefhebber: in het verslag van de eerste Lelystadse Ontwikkeldag staan al veel kansen op een rijtje. Maar ook het feit dat we blijven doorbouwen geeft moed ! Zo maakten we afgelopen week bekend dat het plan van Veluws Ontwerpburo voor 6 vrijstaande woningen op een tweetal projectkavels langs de Parnassialaan in de wijk Warande, als winnaar tevoorschijn is gekomen uit de loting bij de notaris. In totaal waren 5 plannen ingediend door 5 verschillende ontwikkelaars en/of architecten. Veluws Ontwerpburo gaat op de twee kavels aan de Parnassialaan (aangeduid met de nrs. 1.1.10-3 en 1.1.10-4) in totaal 6 vrijstaande woningen realiseren.

16-311-bijlage-impressie-veluws-ontwerpburo-kavel-1-1-10-4 16-311-bijlage-impressie-veluws-ontwerpburo-kavel-1-1-10-3

De woningen voldoen aan het beeldregieplan Warande c.q. hebben van de welstandscommissie de beoordeling ‘hoogwaardige architectuur’ gekregen. Zo gaat-ie goed. Beetje bij beetje.

De titel van de blog verwijst ook nog naar iets anders. Sommige dingen gaan voorbij. Ik maak me meestal publiekelijk niet druk op wat er landelijk binnen mijn partij gebeurt. Ik ben een lokale politicus. Afgelopen week heb ik me lopen opwinden. Ja inderdaad, over Jacques Monasch. Die ken ik al een tijdje en kwam ik vaak tegen toen hij nog de portefeuille wonen had in de fractie . ik heb hem legen kennen als eigenwijs en eigenzinnig, maar dat hoeft voor een politicus niet erg te zijn. Maar bij deze overtreffende trap van eigenzinnig ligt wat mij betreft vooral de nadruk op eigen. Dat je het met een partijlijn niet eens (meer) bent en je die denkbeelden niet meer kunt verdedigen kan ik ergens nog wel snappen, dan is het terecht dat je ermee stopt. Maar om dan te blijven zitten……terwijl je eigen aantal voorkeursstemmen daar geen aanleiding voor geven….dat kan niet vind ik. Maar het wordt nog erger. Als eerste het argument: omdat het partijbestuur een volstrekt idioot idee (iedereen moet kunnen stemmen op de leider van een partij…..) op een slimme manier uitvoert……stap je er uit. Tja, je kunt niet altijd je zin krijgen. Nee, dan de klap op de vuurpijl: meneer wil voor zichzelf beginnen. Zeg dan meteen dat dat je doel was. En bevuil je eigen nest niet. Want om de slipstream van je eigen zelfbeeld mensen als Timmermans (één van mijn helden) maar even af te serveren……dan ben je meer van jezelf overtuigd dan goed voor je is. Maar goed, volgens Jacques zal ik het ook wel weer niet begrijpen. Maar ik blijf erbij: Wat was dat wordt wat het niet meer is.