Door Jop Fackeldey op 1 oktober 2017

Joplog: Werk in uitvoering

Lelystad was deze week echt vijftig jaar. Op 28 september is het 50 jaar geleden dat de 1e bewoners in Lelystad kwamen wonen.  Onze verjaardag mag gevierd worden en iedereen mag dit weten. Bij de ingang van het station ontvingen de passagiers bloembollen van “Cornelis Lelies”, een flesje water en draagtas met een verhaal over de verjaardag van Lelystad door een gastenteam, er stond een bewegend standbeeld van Lely, er waren gebakjes en heel veel aandacht in de sociale media met nog de verloting van een gratis ballonvlucht als toetje. Wat een feest. Mooi om van heel veel kanten de felicitaties te zien. Lelystad wordt steeds meer gezien, en dat is maar goed ook ! Maar er was natuurlijk mee.

De begroting om maar eens wat te noemen. Zo boden we de programmabegroting aan de Raad aan. De laatste alweer van de raads- en collegeperiode. In het begin van deze bestuursperiode zetten de economische crisis en de daaropvolgende noodzakelijke bezuinigingen en de implementatie van de decentralisatie-opgaven de gemeente onder zware financiële druk. Desondanks hebben we de absolute basis van de sociale- sport- en culturele infrastructuur in stand weten te houden. Na een economisch moeilijke tijd, die Lelystad al met al redelijk is doorgekomen, lijkt het tij nu te keren, alleen de groeiende economie laat zich echter niet onmiddellijk vertalen in financiële ruimte voor de gemeente. Deze blijft in de toekomst onder druk staan.  Daartegenover staan onder meer een aantrekkende huizenmarkt en de woningbouwopgave in de regio waar Lelystad van kan profiteren en een aantal specifieke kansen die Lelystad na 2018 kan verzilveren: Flevokust Haven wordt opgeleverd; Inditex (goed voor minimaal 400 extra banen) vestigt zich in Lelystad en per 1 april 2019 is de luchthaven volledig operationeel. In economisch opzicht zijn dit ontwikkelingen waar Lelystad in de nabije toekomst de vruchten van kan gaan plukken. Voor de gemeente is het daarbij de opgave om ervoor te zorgen dat de hele Lelystadse samenleving daarvan meeprofiteert en iedereen (ongeacht de verschillen die er altijd zullen zijn in de samenleving) mee kan (blijven) doen. Ik ben benieuwd hoede Raad op deze begroting reageert.

En natuurlijk was er de luchthaven. Daar zou ik een weblog over vol kunnen schrijven. Anderen doen dat in ieder geval wel….. Ik heb afgelopen 2 weken r al veel over geschreven. Feiten en fictie lopen door elkaar. Maar gelukkig niet in de kamer. De PvdA had al wel – in eerste termijn – aangegeven dat ze achter de openingsdatum blijft staan en ook de partijen die nu onderhandelen over een nieuw kabinet houden de rug recht. Achter schermen vraagt dat heel veel tijd, om steeds aan alle partijen proberen uit te leggen hoe het nu precies zit. Ik heb partijen ontvangen uit de politiek, maar ook uit Friesland en Overijssel. We zijn niet blind voor de bezwaren, maar de oplossing is niet Lelystad vertragen maar het luchtruim herindelen. Wat in ieder geval beter moet is de communicatie. Niet als de nood hoog is voor een volle zaal, maar voortdurend en in gesprek. Nou ja, hopelijk is die les geleerd. Nu eerst nog kijken welke moties er komen maar dan vooral samen en met elkaar het gesprek voeren over mogelijke oplossingen.

Overigens over de luchthaven, er wordt natuurlijk gewoon doorgewerkt. Niet alleen aan de fysieke uitbreiding van de luchthaven, maar bijvoorbeeld ook aan het onderwijs. Samen met ROC van Amsterdam, ROC van Flevoland, Lelystad Airport, Werkbedrijf Lelystad, Luchtvaart – Themapark Aviodrome en de provincie Flevoland  hebben we op 30 september de overeenkomst “SamenwerkingsCollege Amsterdam Lelystad Airport” getekend. De ondertekening vond plaats tijdens de “landelijke beroepenmarkt” voor banen en opleidingen in de luchtvaart en reisindustrie bij Aviodrome. Op en rond de luchthaven ontstaat nieuwe werkgelegenheid op alle niveaus. Wij spannen ons samen in om de Flevolandse beroepsbevolking volop mee te laten profiteren van de werkgelegenheidskansen die de luchthavenontwikkeling biedt. De vraag van het bedrijfsleven staat hierbij centraal. Het middelbaar beroepsonderwijs kwalificeert en biedt maatwerkopleidingen. Het Werkbedrijf Lelystad werkt samen met de Flevolandse gemeenten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt toe te leiden naar werk. Een mooi voorbeeld hiervan is de samenwerking rond luchtvaartdienstverlening. Zo hebben ROC van Flevoland, ROC van Amsterdam  en het consortium van VIGGO, ASITO en G4S op 30 augustus 2017 een intentieverklaring getekend voor samenwerking om de toekomstige medewerkers van de luchthaven die de luchtvaartdienstverlening in en rondom de terminal gaan verzorgen zo op te leiden dat zij meerdere vaardigheden hebben.

En over werk gesproken: Eindelijk w  s het dan zover dat Inditex zichzelf vrijdagochtend 29 september 2017 aan de omwonenden in Lelystadkon presenteren en  de bouwplannen voor het nieuwe distributiepunt toe kon lichten. Het nieuwe logistieke centrum zal gebouwd worden volgens de hoogste duurzaamheidstandaarden met het oogmerk om een LEED Gold certificaat voor het gebouw te verkrijgen. Om dat te bereiken zal Inditex gebruikmaken van verantwoord verkregen en gercycled materiaal, zal het afval recyclen gedurende het bouwproces en zal het een kwaliteitsmanagementsysteem opzetten om luchtvervuiling te voorkomen. Tijdens het project zal tevens apparatuur worden geïnstalleerd om gebouwconsumptie te reduceren. Dit nieuwe gebouw, dat complementair zal zijn aan de centrale logistieke platforms van Inditex in Spanje, zal naar verwachting gereed zijn in 2019 en volledig operationeel in 2020. De bouw zal een initiële investering van circa €100 miljoen vergen en, zodra het operationeel is, zal het meer dan 400 nieuwe banen creëren, die kunnen verdubbelen afhankelijk van de verdere ontwikkelingen. Ik ben er nog steeds ontzettend trots op dat we gezamenlijk dit bedrijf naar Lelystad hebben kunnen halen.