Door Jop Fackeldey op 9 maart 2014

Werken werkt.

Veel aandacht voor werk deze week. Niet alleen tijdens onze campagne, die vol op stoom is, maar ook tijdens het “gewone”werk.  Zo had ik deze week opmerkelijk optimistische gesprekken met een aantal bouwers en ontwikkelaars. We zijn er nog niet, meer zij zien beweging in de woningmarkt en proberen nu met creatieve en innovatieve ideeën iets van die beweging op te pakken. Dat is natuurlijk prima ! Maar verder was het werk wat de klok sloeg. Zo zijn er allerhande publicaties over de luchthaven, en een groot deel is nauwelijks op feiten gebaseerd. ik schreef er een open brief over:  Open brief wethouder Fackeldey – Waarom die luchthaven bij Lelystad er toch komt!

Nou zal het vast niet zo zijn dat daarmee het sentiment enorm verandert, maar we willen toch heel graag dat ook journalisten van de feiten uitgaan. Want we geloven in de toekomst van onze luchthaven als banenmotor. Om te zorgen dat daarvan ook Lelystedelingen kunnen profiteren is opleiden van groot belang. Daarom ben ik blij dat we het initiatief technocampus hebben kunnen lanceren.

14-076 Technocampus Airport Lelystad

Die technocampus Lelystad Airport past in toekomstige luchthavenontwikkeling. Bedrijfsleven, onderwijssector en overheden willen de Technocampus Lelystad Airport realiseren, dan kunnen zij het beste in een netwerkorganisatie gaan samenwerken. Dat is de conclusie uit een haalbaarheidsonderzoek dat de gemeente Lelystad liet uitvoeren naar de ontwikkeling van een luchtvaart georiënteerd leerwerkcentrum op Lelystad Airport. De provincie Flevoland heeft inmiddels een kwartiermaker aangesteld die aan de slag is om hier vorm en inhoud aan te geven en een concrete businesscase uit te werken.

Op basis van concrete behoefte van het bedrijfsleven zullen op Technocampus Lelystad Airport nieuwe arbeidskrachten opgeleid worden. Het gaat hierbij om zowel jongeren als volwassenen die opgeleid en/of omgeschoold willen worden naar technische luchtvaartgerelateerde beroepen. Op korte termijn liggen er denk ik  kansen om luchtvaarttechnische opleidingen te koppelen aan de bedrijven die zich op Lelystad Airport vestigen op het gebied van onderhoud en reparatie van vliegtuigen, het z.g. MRO segment, en de hieraan verwante technische bedrijven in de maak- , auto- en jachtbouwindustrie. Voor specifiek luchtvaarttechnische opleidingen zal het MBO college Lelystad samenwerken met het MBO College Airport in Hoofddorp.

Wat ook leuk was, was de masterclass over ons stadshart. Zo’n 80 vastgoed en retail professionals hebben (weer) kennis kunnen maken met het stadshart. Samen met het vakblad Retailvisie en Annexum is de Master Class georganiseerd. Ik mocht een presentatie houden over de ontwikkeling van het stadshart en aansluitend volgde een paneldiscussie. Een levendige discussie die zich vooral toespitste op het imago van het stadshart en welke partijen voor welk onderdeel de verantwoordelijkheid zouden moeten nemen. Daarna zijn de deelnemers naar buiten gegaan om kennis te maken met de Lelystadse aanpak. Onderwerpen die de revue passeerden zijn de ontwikkeling van een biologische markt in combinatie met een boomgaard, de wisselwinkel van Groen links, de taskforce aanpak leegstand, de aanpak van het stadhuisplein. Ook een bezoek aan het Agora theater kon niet ontbreken. In het theater werd verteld hoe marketing en Lelystad samengaan. Uiteindelijk zijn er een heleboel tips en tops uitgewisseld die voor de gemeente en eigenaren heel waardevol zijn om verder uit te werken en toe te passen voor het stadshart. Volgens de deelnemers een geslaagde Masterclass en voor ons weer een hele verzameling concrete aanknopingspunten om met het stadshart aan de slag te blijven.

Het stadhuisplein blijft ons ook nog even bezig houden. politiek, want na een toelichting afgelopen donderdag zal dinsdag a.s. het besluit vallen of we innovatief gaan aanbesteden of niet. Tijdens de aanwezigheid van eigen huis en tuin op het Stadhuisplein hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om met ons sfeerboek eens op het plein zelf te gaan staan.sfeerboek stadhuisplein

En ook dat trok weer belangstelling en leverde weer mooi gesprekken over het plein op.

Vrijdag hadden we de opening van het ondernemersplein.

14-082 Ondernemersplein-7070 © Fotostudiowierd

Het ondernemersplein deelt het kantoor met City Marketing Lelystad. Zij hebben hun ingang naast de hoofdingang van het stadhuis op het Stadhuisplein. Tegelijkertijd met de opening van het ondernemersplein in Lelystad werd het ondernemersplein in Almere geopend door burgemeester Annemarie Jorritsma. Met een livestream verbinding werd contact gelegd met Almere, waardoor Lelystad en Almere elkaar konden zien en horen. Een storing maakte echter vroegtijdig een einde aan de gezamenlijke opening. En door een uitgelopen ministerraad kwam minister president Mark Rutte later dan gepland. Desalniettemin waren beide opening feestelijk verlopen. Het ondernemersplein Lelystad is een centrale ontmoetingsplek voor ondernemers waar zij met vragen terecht kunnen, zowel digitaal als fysiek. Hier kunnen zij informatie krijgen over bijvoorbeeld het aanvragen van een vergunning of ondersteuning krijgen bij het aanvragen van een krediet. Het is een ontmoetingsplek waar bijeenkomsten georganiseerd kunnen worden voor en door ondernemers, zoals voorlichtingsbijeenkomsten over fiscale regelingen. Dienstverlening aan ondernemers moet hetzelfde zijn als de dienstverlening die wij aan particulieren verlenen. Er is ook gebleken dat Lelystadse ondernemers behoefte hebben aan een centrale plek waar zij met hun vragen terecht kunnen, zowel fysiek als digitaal. En met het vertrek van de Kamer van Koophandel wordt met de realisatie van het ondernemersplein hieraan invulling gegeven. Daarnaast kunnen verbindingen tussen Lelystadse ondernemers verbeterd en versterkt worden. Bedrijven zijn niet altijd op de hoogte van elkaars bestaan en kwaliteiten. Het ondernemersplein draagt hieraan bij, waardoor zakentransacties ook meer tussen Lelystadse bedrijven onderling kan plaatsvinden. En ik denk dat met de vestiging in één kantoor van City Marketing Lelystad met het ondernemersplein, zij elkaar uitstekend versterken. ZowelCity Marketing Lelystad als het ondernemersplein betrekken vanaf 16 april het kantoor.

En verder was er natuurlijk heel veel campagne.Veel debatten en zaterdag gezamenlijk in de zon. En gelukkig zijn de politieke tegenstellingen vaak best scherp, maar zijn de persoonlijke verhoudingen goed genoeg voor een geintje of een glaasje:

met de pvl campagneploeg klaar voor vertrek 2 banken....