Door Jop Fackeldey op 20 september 2015

Woon-ruimte

Het is zo’n mooi ideaal: “Ons Lelystad is een stad van iedereen, een ongedeelde stad, waarin iedereen kansen en verplichtingen heeft. In ons Lelystad is het vanzelfsprekend dat iedereen overal plezierig kan wonen, in een woning van goede kwaliteit tegen een betaalbare prijs. Nieuwkomers en oorspronkelijke bewoners, oud en jong, rijk en arm, hoog en laag opgeleid: Lelystad is een gastvrije stad voor oud en nieuw, een zorgzame stad voor jong en oud, een betaalbare stad voor rijk en arm, een dynamische stad voor hoog- en laagopgeleid.” Zo stond het in het PvdA verkiezingsprogramma. daarom ben ik er trots op dat in de raadsvergadering van 15 september jl. een motie met als eerste indiener de PvdA werd aangenomen die het College de opdracht geeft om actief en door buiten de grenzen te denken op zoek te gaan naar woon-ruimte. Ik heb het voorrecht dat ik daaraan ook landelijk mij steentje bij mag dragen. In het bestuurlijk overleg met staatssecretaris Dijkhof en minister Blok, waarbij o.a. ook Aedes aanwezig was, kijken we met zijn allen hoe we letterlijk en figuurlijk oplossingen gaan zoeken die buiten de reguliere kaders vallen. daarvoor hebben we niet alleen stoere gemeenten nodig…….maar gelukkig blijkt iedereen dat zo langzamerhand te beseffen. In Lelystad ondertussen hebben we een taskforce ingesteld om ervoor te zorgen dat de de vergunninghouders die we “toebedeeld”hebben gekregen adequaat kunnen huisvesten en op welke wijze we in overleg met het COA bij kunnen dragen aan het bieden van oplossingen voor de steeds groeiende stroom van vluchtelingen/asielzoekers.

Op de lange termijn is het daarvoor nodig dat we nadenken over de omvang van de kernvoorraad (jargon voor het aantal sociale huurwoningen). In de woonvisie die we daarover aan het opstellen zijn, komen daarbij voorstellen aan de Raad. gelukkig proefde ik bij een groot deel van de raad, bij de behandeling van onze brief over de woningbouwbehoefte, ruimte.

En ondertussen gaat gelukkig de “reguliere”woningbouw ook gewoon door. Dat de bouwinteresse in het hogere marktsegment ook toeneemt is echt goed nieuws. Zo konden we vieren dat onze gemeente  en Le Clercq Planontwikkeling een overeenkomst zijn aangegaan voor de reservering van grond voor de bouw van in totaal 18 woningen in  Warande. Naast 11 rijwoningen omvat het plan ook 6 twee-onder-een-kap woningen en 1 vrijstaande in het duurdere segment. Daarmee zet de tendens door dat de interesse in en de mogelijkheden van doorstroming naar duurdere woningen toeneemt. Directeur Ronald le Clercq en ondergetekende beklonken donderdag 17 september 2015 de reserveringsovereenkomst voor de af te nemen bouwgrond met een sein tot start verkoop.

15-231 Start verkoop 18 woningen LeClercq Planontw in Warande_MG_3646  Fotostudio  Wierd

De woningmarkt trekt dus aan. Dat leidt ertoe – ook in Lelystad- dat steeds vaker nieuwbouwwoningen in een hoger marktsegment worden aangeboden. Ten opzichte van de Randstad blijven dergelijke woningen in Lelystad dan nog steeds relatief goedkoop. En de ruime en groene woonomgeving krijg je er gratis bij. Van die onderscheidende kwaliteit moeten wij het hebben bij de keuze van mensen voor een nieuwe woning en een nieuwe woonplaats.

Naast nieuwbouw blijft ook de bestaande stad van groot belang. Afgelopen week werd ik op twee momenten verrast door initiatieven in de wijk. Samen met collega John van den Heuvel mocht ik op pad. Op woensdagavond waren we op bezoek bij de door het Bewonersinitiatief Warande georganiseerde infomarkt. dat leverde leuke plaatsjes op.

info avond Warande

Helemaal niet griezelig, maar juist heel leuk !Ondernemers, bewoners en in de wijk actieve organisaties presenteerden zich aan ons en aan elkaar. Tevens konden vragen worden gesteld aan de gemeentelijke vertegenwoordigers over beheer en ontwikkeling van de wijk. dat leverde veel leuke en goede gesprekken op. Op zaterdag mochten John en ik een ochtendje rondkijken in de zuiderzeewijk. Rond het wijkcentrum Zuiderzee was het het huis-tuin en keukenfestival georganiseerd.

2Ons Winkeltje Wethouders Fackeldey en v.d.Heuvel

Ik heb genoten van de vele activiteiten: een eigen buurtwinkel door en voor bewoners, gezamenlijk opknappen van woningen, de moestuin….Mooi om te zien hoe de wijk steeds zelfbewuster wordt. Het is echt een mooi voorbeeld van stedelijke vernieuwing op uitnodiging.

Ondertussen was er natuurlijk ook van allerlei anders aan de hand. Zo blijf ik mij verbazen over de nieuwsberichten over de ontwikkeling van Lelystad Airport. Dit bericht was wel weer een heel bijzondere: Prijsvechter Ryanair wil “heel graag” vanaf Lelystad Airport vliegen als de baan daar volgens plan over enkele jaren is verlengd en er meer faciliteiten komen. Dit zegt CEO Michael O’Leary in antwoord op vragen van Zakenreis. O’Leary was even in Amsterdam om de nieuwe route van Ryanair tussen Schiphol en Dublin – de vluchten beginnen op 25 oktober – officieel te lanceren. Waar Lelystad precies ligt weet hij niet. “Ik hoor iedereen over fucking Lelystad praten, dus ik moet uitvinden waar het is. Vlakbij Schiphol zegt u? Great! Ik weet dat het een long term project is, maar het klinkt goed.”

Tja, en niet te vergeten: het was natuurlijk prinsjesdag… Bij de verschillende begrotingsbehandelingen gaat het er natuurlijk nog wel om… maar toch. Ik herkende de boodschap uit de troonrede wel. Het voorzichtig herstel van de economie zien wij ook, maar wij moeten inderdaad keihard eraan werken om daarvan te profiteren. Iedereen moet mee kunnen profiteren maar dat gaat niet vanzelf. De zorgen over tolerantie in de samenleving is een onderwerp waarover wij in ons college ook een aantal keer hebben gesproken. ik kan al wel verklappen dat we daar in onze “troonrede”(de aanbiedingsbrief bij de begroting) ook op terugkomen. En natuurlijk staan ook wij stil bij de vluchtelingenstromen. maar, er was ook een maar. Ik gaf er bij omroep Flevoland al kommentaar op. Als gemeenten zijn we onvoorstelbaar financieel gekort. natuurlijk is het prima dat burgers rechtstreeks profiteren van de financiële ruimte.
We zijn nieuwsgierig of, nu er ruimte is om de ergste nood te ledigen, er ook geld terecht komt waar het direct nodig is, bij ons als gemeenten.Er komen extra middelen voor veiligheid en terrrorismebestrijding etc. , maar waar blijft extra steun voor gemeenten? Want ik maak mij nog steeds zorgen over de lange termijn financiële ontwikkeling gemeenten. We gaan het zien komende periode !