Zo langzaam

Door Henk Soomers op 30 november 2017

De al lang aangekondigde kustvisie vordert langzaam. Er lag afgelopen weken pas een voorstel aan de raad om de hoofdlijnen vast te stellen die moeten dienen als uitgangspunt voor de kustvisie.

Dat baart ons zorgen. Want juist nu de economie opleeft en investeerders goedkoop geld kunnen aantrekken wil je dat er nieuwe ontwikkelingen starten aan de kust. Het gebied heeft een grote economische potentie, maar je moet het ijzer wel smeden als het heet is.

Dus heeft op ons voorstel de raad met grote meerderheid een motie aangenomen waarin het college wordt opgedragen voor de jaarwisseling een planning aan de raad voor te leggen. Zo proberen we de vinger aan de pols te houden en druk uit te oefenen.

Ook inhoudelijk was in de ogen van de raad het voorstel veel te veel rijp en groen door elkaar en onvolledig. Fracties hebben met elkaar de besluittekst compleet herzien via een amendement waarvan we hopen dat er nu een meer samenhangende, integrale en op vergelijkbaar aggregatieniveau geformuleerde set van uitgangspunten is vastgesteld.