2. Wat hebben we bereikt?
Verkiezingsprogramma

2. Wat hebben we bereikt?

De afgelopen raadsperiode heeft de PvdA er in belangrijke mate aan bijgedragen dat:

 • Er met de bouw van Lars en Lily woonruimte is geschapen voor starters en noodzoekers
 • De laatste 2 jaar door Centrada meer sociale huurwoningen zijn gebouwd dan het college in eerste instantie van plan was
 • Er meer profiel-keuzes in het vmbo beschikbaar kwamen
 • Er met het project in de Waterwijk is gestart met het creëren van basisbanen een start is gemaakt
 • Dat omwonenden van het vliegveld ruimhartig zijn gecompenseerd
 • Er méér woningen worden gerealiseerd in het Theaterkwartier
 • Er geld beschikbaar kwam voor het aanleggen van een fietsbrug om de scholieren en andere bezoekers van de Porteum campus deze locatie veilig kunnen bereiken
 • Er maximale steun is toegezegd aan de gedupeerden van de toeslagenproblematiek
 • Dat de gemeente een minder formalistisch benadering heeft gekozen bij rechtmatigheids-beoordelingen en daardoor alleen dan sancties worden toegepast als er verwijtbaar en/of opzettelijk frauduleus was gehandeld
 • Het Respijthuis kon worden behouden
 • Een dreigende sluiting van Corneel kon worden afgewend

Deel dit

Waar ben je naar op zoek?