Door op 3 december 2009

PvdA, CDA en CU gaan door als minderheidscoalitie

De fracties van PvdA, CDA en ChristenUnie hebben zich beraden op de situatie die is ontstaan nadat de VVD de steun voor het collegeakkoord introk en VVD-wethouder Lodders heeft moeten vertrekken.

PvdA, CDA en CU zijn van mening dat een ‘lijmpoging’ in de ontstane situatie geen zin heeft. De afgelopen week en ook nog tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag zijn al uiterste pogingen gedaan om de VVD binnen de coalitie te houden. Dit is niet mogelijk gebleken.

Verkiezingen, met aansluitend nieuwe onderhandelingen voor een college van B&W, zijn aanstaande. Daarom lijkt het de overgebleven coalitiefracties niet wenselijk om nu voor een periode van drie maanden een nieuwe coalitiepartner en wethouder aan te zoeken.

De overgebleven collegeleden genieten de volle steun van PvdA, CDA en CU. Wij vragen de collegeleden over te gaan tot onmiddellijke herverdeling van de taken die voorheen tot de portefeuille van wethouder Lodders behoorden. De komende maanden zullen wij dit college steunen op basis van de volgende uitgangspunten:

  • Het college handelt conform het in 2006 overeengekomen collegeprogramma.
  • Het college gaat voortvarend over tot de uitvoering van het bij de begroting en najaarsnota vastgestelde beleid.

Deze intentie hebben wij ter kennis gebracht van het presidium van de gemeenteraad. Het presidium heeft afgesproken om in de eerstvolgende raadsvergadering deze nieuwe werkwijze te bespreken.

Wij hebben het volste vertrouwen dat de gemeenteraad, net als afgelopen jaren, bereid blijft om raadsvoorstellen voornamelijk op inhoudelijke gronden te beoordelen.