De een-na-laatste Jopblog…..

Door Jop Fackeldey op 15 april 2018

Het is een raar gevoel, de laatste volle week als wethouder van Lelystad. Komende week is een overgangsweek, een mix van afspraken en afrondende gesprekken voor Lelystad, mijn installatie als gedeputeerde en dan op vrijdag mijn afscheid. En als je dan dozen in staat te pakken, schilderijen van de muur te halen en vooral dossiers opschonen en overdragen. Wat kan een mens veel verzamelen in 11 jaar tijd. Veel papier vooral. Het is dan ook een hele tijd. Ik kwam teksten van 11 jaar geleden over de luchthaven tegen die nu geschreven zouden kunnen zijn…….

Daarnaast is het ook een periode van afronden. wat ik zelf wel een heel mooi moment vond afgelopen week was de bevestiging van de samenwerking met Almere. De colleges van Almere en Lelystad hebben besloten de bilaterale samenwerking te intensiveren. Samen vormen we met de provincie Flevoland als 3e partner een deelregio binnen Metropoolregio Amsterdam (MRA). Het opstellen van een ‘samenwerkingsagenda’ is een eerste stap om nog meer de gemeenschappelijke belangen te gaan dienen. We bezegelden de samenwerking met een officiële handeling: op de deelregiokaart werden de thema’s – verbeeld in iconen – geplakt die de komende periode nader worden uitgewerkt in concrete stappen en maatregelen. We hebben een agenda gemaakt van concrete samenwerkingsmogelijkheden op het vlak van Economie, Wonen/Stedelijke Vernieuwing, Toerisme, Mobiliteit, Duurzaamheid, Onderwijs & Arbeidsmarkt en Financiën.

De vastgestelde samenwerkingsagenda is een werkdocument waaraan door de nieuw te vormen colleges – in afstemming met de onlangs geïnstalleerde nieuwe gemeenteraden – nog kan worden geschaafd; de agenda kan nog worden bijgesteld en aangevuld. Voorbeelden van concrete uitwerkingen van samenwerking zijn bijvoorbeeld: gezamenlijke (city)marketing en (internationale) acquisitie van bedrijven en toerisme, bevorderen van circulaire economie en vorm geven aan de energietransitie (ook in relatie tot woningbouw), bijdragen aan de versnellingsopgave woningbouw, aanpak van verouderde wijken incl. asbestproblematiek; natuurontwikkeling (Marker Wadden, Nationaal Park Nieuw Land), exposure en spin off Floriade, bereikbaarheid (slimme en duurzame mobiliteit), onderwijsontwikkeling (o.a. opleidingen luchtvaart, logistiek, techniek), werkgelegenheidsontwikkeling waaronder aanpak jeugdwerkloosheid en voorkoming voortijdig schoolverlaten.

Nou ja….voor mijn opvolgers. Maar toch, blij dat we deze stap nog met elkaar hebben kunnen afronden. En dan nu op naar volgende week. Afscheid nemen is nooit mijn sterkste kant geweest…….maar er lonkt een mooi perspectief.