Joplog: Wonen voor iedereen

Door Jop Fackeldey op 4 februari 2018

Zo’n 300 deelnemers van gemeenten, corporaties, investeerders, ontwikkelaars, makelaars en andere partijen kwamen kwamen op de 29e januari naar Tivoli in Utrecht. Aanleiding was de presentatie van het eindrapport van de Samenwerkingstafel middenhuur. Onder leiding van oud-burgemeester Rob van Gijzel gingen 14 gemeenten aan de slag om meer middenhuur te realiseren. Ik mocht namens de VNG deel uitmaken van de tafel. Natuurlijk is iedere situatie anders, maar gemiddeld gesproken ben ik blij met de aanbevelingen. Want tijdens de Middag van de Middenhuur werd nog eens onderstreept dat voor meer middenhuurwoningen lokaal maatwerk nodig is. Woonbehoeften verschillen per gemeente, en vaak ook op wijkniveau. Maar ook de partijen die meer middenhuur mogelijk maken verschillen. Zo heeft de ene corporatie meer financiële mogelijkheden dan de andere om in middenhuur te investeren als marktpartijen geen belangstelling hebben. Met de aanbevelingen kunnen we wat mij betreft aan de slag, ook in Lelystad. Want we zien dat beleggers in toenemende mate graag willen investeren, ook in Lelystad. ‘Wij willen graag nog meer investeren in middenhuur. Er is heel veel geld beschikbaar bij Nederlandse institutionele investeerders. Meer bouwen is de beste oplossing voor het probleem van gebrek aan woningen in de middenhuur. Hoe beter het evenwicht tussen vraag en aanbod, des te minder noodzaak tot regulering. Om het middensegment op gang te krijgen, hebben we lokale samenwerking en afspraken nodig. Maatwerk, op stads- of zelfs wijkniveau. Gemeenten en investeerders moeten samen per locatie kijken wat nodig is. Dan gaat het goed.’ Allard van Spaandonk, Managing Director Dutch Investment bij institutionele vastgoedvermogensbeheerder Bouwinvest.

Zelf zien we de eerste voorbeelden ook in onze stad. Zo werd afgelopen week in de gemeenteraad het gebiedsplan Lelycenter vastgesteld. Daarmee kunnen we verder in deze transformatie. En in dezelfde week hadden we het eerste voorbeeld, de Expat accommodatie Lelystaete Residence opent de deuren. Met een sleuteloverdracht heeft de oplevering plaatsgevonden. Van Wijnen heeft de voormalige rechtbank in 7 maanden tijd getransformeerd tot een accommodatie voor mensen die op projectbasis in Nederland aan het werk zijn. Vanaf 1 februari openen de deuren van Lelystaete Residence en verblijven er ongeveer 330 mensen. Ik ben blij met de transformatie van het gebouw: dit is een mooie stap voorwaarts voor de economische ontwikkelingen binnen Lelystad. De werknemers die aan het Inditex-complex werken, kunnen hierdoor een goed onderdak krijgen. Hiermee is – al een paar dagen nadat de gemeenteraad het gebiedsplan Lelycentre heeft vastgesteld, een begin gemaakt met de aanpak van het Lelycentre-gebied. Daarmee is een eerste belangrijke stap gezet in de transformatie van werken naar wonen.

En verder was het een lekkere drukke werkweek. Met natuurlijk veel luchthaven-overleg, met overleg in MRA-verband over de woonagenda en tal van andere bijeenkomsten.