Emiel van der Herberg

Ik ben al een aantal jaren raadslid, en sinds 2018 leider van de PvdA-fractie. Daarnaast werk ik als softwareontwikkelaar bij een leuk bedrijf in Almere.

Ik vind dat we dingen niet moeilijker moeten maken dan nodig is. Als er een probleem is, dan kunnen we veel beter de oorzaak aanpakken dan het gevolg. En die oorzaak zie ik steeds vaker bij de bestaanszekerheid van mensen. Een dak boven je hoofd, een gezonde maaltijd op tafel en perspectief voor de toekomst – dat is helaas niet voor iedereen weggelegd. Dat is best wrang om te constateren, want de verzorgingsstaat had aan dat soort zorgen toch een einde gemaakt? Maar de afgelopen decennia is voor ieder incident een nieuw regeltje bedacht, voor ieder misbruik een nieuwe controle, voor ieder recht een nieuwe voorwaarde. Op zich logisch. Al die regels en controles en voorwaarden zijn er om te voorkomen dat mensen misbruik maken van voorzieningen. Maar dat gaat maar om één procent van de mensen. De andere 99 procent lijdt vooral onder de complexiteit. En intussen kost de controlebureaucratie ons samen handenvol geld.

Wat mij betreft wordt het tijd voor een herleving van de oorspronkelijke waarde: bestaanszekerheid als onbetwistbaar recht. We hebben daar een stevig verhaal over in ons verkiezingsprogramma staan. Over dat dak boven het hoofd, over die maaltijd op tafel, over dat perspectief voor de toekomst. Beleid voor de 99 procent. Daar heb ik afgelopen jaren voor geknokt en dat zal ik blijven doen.

Dat zal ook nodig zijn, want dat recht op bestaanszekerheid is helaas niet vanzelfsprekend in de Lelystadse politiek. In de gemeenteraad gaat het steeds vaker over kleine details, die dan goed scoren in de media. Maar daar hebben onze inwoners heel weinig aan. Ik probeer altijd oog te houden voor de grote lijnen en voor het algemeen belang. Dus ook het belang van al die mensen die niet mondig genoeg zijn om aandacht te krijgen voor hun situatie.

Gelukkig hebben we afgelopen jaren toch voortgang kunnen boeken. Ik ben trots op de opening van Lars en Lily, tijdelijke huisvesting voor mensen die echt urgent dat dak boven hun hoofd nodig hebben. Een plek waar ze aan een nieuwe toekomst kunnen bouwen in afwachting van een echte huurwoning. Wij pleiten daar al meer dan 10 jaar voor. Helaas gaan dingen niet zo snel als wij wel zouden willen. Ziedaar het belang van een grote PvdA in de gemeenteraad.

Waar ben je naar op zoek?