Door op 16 januari 2014

Berichtgeving nachtapotheek

Deze week is in de Flevopost en de Krant van Flevoland een persbericht te lezen van de Lelystadse apothekers. Zij leggen hierin uit hoe vanaf 1 januari 2014 tijdens de nachtelijke uren spoedmedicatie verkregen kan worden.

Het gaat als volgt. Als medicijnen door de dienstdoende huisarts worden voorgeschreven wordt het recept gefaxt naar apotheek de Brug in het Flevoziekenhuis. Deze apotheek zorgt er dan voor dat de medicijnen op kosten van de Lelystadse apothekers met een taxi bij de patient thuis worden bezorgd. Dus geen extra kosten voor de patiënt. Met deze berichtgeving hopen de Lelystadse apothekers de onrust in Lelystad weg te nemen.

Via meerdere informatiebronnen kregen we positieve berichten over de nieuwe uitleg van de apotheken. Wij hebben gehoord dat tot nu toe de voorgeschreven medicatie zelf door patiënten of familie is opgehaald Almere.

Voor de komende tijd blijven wij de berichtgeving volgen. De PvdA blijft een voorstander van een uitgifteloket via de apotheek in MC Zuiderzee, maar voor nu wachten we af wat er uit de eerstvolgende bijeenkomst met de apothekers, MC Zuiderzee en de wethouder komt. Deze bijeenkomst staat voor begin maart op de agenda. Heeft u ervaring met de nachtapotheek, positief of negatief dan horen wij graag van u.