6 maart 2017

Bezoek Marit Maij

Kamerlid Marit Maij, plaats 24 op de lijst,  stelt dat er Europees nog veel te regelen valt

    
Met een Kamerlid, haar fractievoorzitter en een ervaringsdeskundige onderwijzer hield de PvdA Lelystad vrijdagavond 3 maart een themabijeenkomst in De Krakeling (MFA Atolplaza).
Veel leden en belangstellenden waren komen opdagen.
Het ging over de Europese opvang van vluchtelingen en de bouw van nieuwe woningen in Lelystad.
Onderwijzer Willem legde uit hoe anders en dankbaar het onderwijs aan vluchtelingenkinderen is. Nelly den Os, fractievoorzitter van de PvdA Lelystad vertelde over de crisis, noodopvang en het huisvesten en begeleiden van statushouders. De PvdA deelt de zorgen over de beschikbare woningvoorraad in Lelystad en heeft ingezet op de ombouw van kantoorruimte tot woningen en op de bouw van nieuwe woningen door Centrada om naast de statushouders alle Lelystedelingen van passende huisvesting te voorzien en wil er op toezien dat wachttijden niet oplopen.
Met grote waardering werd gesproken over de inzet van talloze Lelystedelingen in de afgelopen tijd voor mensen in de noodopvang.
Lelystad geeft lucht en ruimte aan iedereen.