Door Jan van der Beek op 18 maart 2016

Bijeenkomst nieuwe Woonvisie 23 maart

Het Lelystadse College van Burgemeester en Wethouders heeft onlangs de nieuwe Woonvisie aan de gemeenteraad aangeboden. De Woonvisie is het centrale beleidsdocument voor onder andere de woningbouw in de komende jaren. Maar ook voor bijvoorbeeld de wachtlijsten voor sociale huurwoningen is het woonbeleid van belang. De gemeenteraad gaat deze onderwerpen de komende weken uitgebreid bespreken.

De Lelystadse PvdA nodigt inwoners en andere belangstellenden graag uit om, na een korte inleiding door wethouder Jop Fackeldey, in gesprek te gaan over de woonvisie. Uiteraard zijn ook de PvdA raadsleden aanwezig. De thema bijeenkomst is komende woensdag 23 maart vanaf 21.00 uur in Woonzorgcentrum De Uiterton.

De Woonvisie kunt u downloaden vanaf www.lelystad.nl.

Jan van der Beek

Jan van der Beek

Ik voel me betrokken bij de samenleving en alhoewel ik snap dat ik niet alles kan veranderen zou ik mij daar toch zeker hard voor willen maken door als raadslid mijn stem te laten horen. Ik ben 65 jaar, weduwnaar, geboren in Leiden en via wat andere plaatsen sinds 2009 met veel plezier woonachtig in

Meer over Jan van der Beek