Door Jop Fackeldey op 11 januari 2016

Een goed begin is….(en nu niet over half werk beginnen)

Ik deed het al eerder, maar nogmaals: laten we er met zijn allen een goed, mooi maar vooral voortvarend 2016 van maken. Het is immers aan ons om de belofte(n) van 2015 waar te maken. Want dat is wat we moeten doen: kijken naar de kansen en die pakken. Dat was natuurlijk in zo’n eerste week in alle toonaarden doorklinkt in alle nieuwjaarsspeeches. Ik zag overigens bij omroep Flevoland dat oud-gedeputeerde mevr. Bouwmeester op zoek was naar meer inhoud in die speeches. Gelukkig schreef/sprak ze dat voordat onze burgemeester haar nieuwjaarstoespraak heeft gehouden. Voor de liefhebber: hier kunt u hem nog even nalezen. Met als centrale boodschap: rijksoverheid heb nu eens oog voor de eerste overheid: de gemeente. Want we kunnen veel en we doen veel, maar daarin zou de rijksoverheid wel eens meer partner dan tegenmacht mogen zijn. Natuurlijk stond onze burgemeester ook stil bij alles dat we al wel bereikt hebben.

Dat mocht ik zelf ook doen tijdens een uitermate geslaagde editie van het traditionele BKL-gala. Ik deed dat bij wijze van “proef” overigens deze keer niet live vanaf het podium maar vanaf een vooraf opgenomen filmpje, Dat geeft me in ieder geval gelegenheid om U dat filmpje ook hier nog eens te laten zien.

Er was natuurlijk meer goed nieuws. Zo stond Schiphol CEO Jos Nijhuis tijdens zijn nieuwjaarsreceptie stil bij de groei van schiphol. Die ligt op het hoogste groeiscenario, terwijl voor de prognose van de noodzaak voor Lelystad van een middenscenario is uitgegaan. Vandaar dat de druk om onze luchthaven uiterlijk 1 april 2018 open te kunnen doen onverminderd hoog blijft. Dat betekent ook dat we in hoog tempo door moeten blijven gaan met het creëren van de randvoorwaarden zodat ook daadwerkelijk die werkgelegenheid waar het ons om gaat gerealiseerd kan worden. En ook daarvoor hebben we een belangrijke stap gezet. Op 22 december hebben Schiphol Real Estate en gebiedsontwikkelaar OMALA een intentieovereenkomst getekend voor een beoogde samenwerking bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein naast Lelystad Airport.

IMG_2840 IMG_2875

Beide partijen onderkennen het belang van het bedrijventerrein Airport Garden City, dat direct grenst aan de luchthaven. Airport Garden City vormt onderdeel van het toekomstige bedrijventerrein Lelystad Airport Businesspark, dat het gebied tussen de Luchthaven en de Rijksweg A6 omvat. Schiphol Real Estate zal zich in de beoogde samenwerking vooral concentreren op planologie, marketing en acquisitie. Zo zal Schiphol Real Estate onder meer haar netwerk actief inzetten. Daarnaast is de intentie dat Schiphol Real Estate gaat participeren in de deelplanontwikkeling direct tegenover de toekomstige terminal. Naast de ontwikkeling van Lelystad Airport als leisure airport voor het niet-mainportgebonden verkeer, gaan we de samenwerking met OMALA aan om de directe omgeving van Lelystad Airport op gepaste wijze tot ontwikkeling te brengen. Zo creëren we een aantrekkelijke omgeving voor bezoekers én ondernemingen”, aldus Maarten de Groof (Executive Vice President & Chief Commercial Officer Schiphol Group). Ik denk dat het goed is dat deze stap gezet wordt. In de luchthavenontwikkeling zijn Flevoland en Schiphol op vele manieren met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk. Het is gunstig voor OMALA dat die verbondenheid zich nu ook vertaalt in formele betrokkenheid van Schiphol bij de verdere ontwikkeling van OMALA en het OMALA-gebied.

Het jaar begon in meerdere opzichten goed. Zo had kartcentrum Lelystad een waanzinnig geslaagde kartbeurs dat ook het landelijke nieuws haalde , op RTL nieuws van zaterdag en in de telegraaf werd er aandacht aan besteed. Ik mocht de prijsuitreiking doen in twee “klassen” die in Lelystad ontwikkeld zijn.

En zo zijn we het nieuwe jaar weer goed begonnen, en bepaald niet met half werk……..