12 februari 2017

Er valt iets te kiezen

Er valt wat te kiezen, en dat is te merken. De landelijke verkiezingen komen snel dichterbij. En dus zijn er landelijke verkiezingsdebatten met kamerleden. Vanuit de VNG en de G-32 mag ik daar vaak mijn steentje aan bijdrage. Zo was ik afgelopen week onder andere bij het debat dat VNG, Aedes en de Woonbond organiseerde in het Haagse café Dudok, maar ook bij het  “specialistendebat” van het ROM-magazine in Haarlem. Er valt ook wel wat te winnen. Zeker op het gebied van wonen kunnen de verkiezingen belangrijke effecten hebben op bijvoorbeeld de ontwikkeling op de woningmarkt maar ook de voortgang van en middelen voor bijvoorbeeld stedelijke vernieuwing.

Maar kiezen doe je niet alleen bij verkiezingen. Bij de start van dit College hebben we afgesproken serieus werk te maken van de ook daadwerkelijke invloed die bewoners moeten kunnen hebben op onze begroting. En inmiddels is het eerste experiment gestart:een projectgroep van gelote inwoners uit Lelystad-Haven is op donderdagavond 9 februari van start gegaan met het maken van een plan van aanpak voor de buurtbegroting in hun wijk. De rol van deze projectgroep is niet om de buurtbegroting op te stellen, maar om een manier te bedenken om zoveel mogelijk inwoners mee te laten doen aan een breed gedragen buurtbegroting. De afgelopen weken is een aantal inwoners geloot en persoonlijk benaderd met de vraag deel te nemen in de projectgroep. Donderdagavond kwamen zij voor het eerst bij elkaar in MFA de Windhoek. Deze avond bestond vooral uit een kennismaking met elkaar en met het fenomeen “buurtbegroting”.Zodra de inwoners een plan hebben kan de buurtbegroting in Lelystad-Haven echt van start. Alle inwoners zijn dan welkom om mee te doen. Ik ben benieuwd !

Naast wonen deze week veel aandacht voor de combinatie onderwijs en bedrijfsleven. We voerden een aantal gesprekken met bedrijven en met het ROC over het op maat en op locatie gaan inrichten van “bedrijfs”opleidingen die zowel kwalificeren voor een MBO-diploma maar ook direct toeleiden naar werk. dat is een mooie en belangrijke ontwikkeling.