Door Jop Fackeldey op 11 september 2016

Groot en klein…

Het reces is echt voorbij. Dat merk je onmiddellijk aan de werkagenda. Die wordt niet alleen drukker maar ook anders druk. 2 keer naar Den Haag bijvoorbeeld. Van een relatiebijeenkomst waarin de hele wereld elkaar bijpraat tot weer veel vergaderingen. Maar ook zat ik donderdag ineens vanuit de “Haagse Studio” live bij radio 1 in een uitzending over het gebrek aan doorstroomwoningen voor daklozenopvang. Voor de liefhebber hier na te luisteren. maar er was natuurlijk meer. Zo was  in de landelijke regietafel Asiel, waar ik deel uitmaak van de VNG-delegatie – de capaciteitsvraag aan de orde. De asielinstroom is substantieel gedaald t.o.v. 2015 en het is eigenlijk niet de verwachting dat de instroom de komende tijd weer (scherp) zal stijgen. Om te beginnen is de lagere asielinstroom eigenlijk goed nieuws. De verhoogde instroom heeft immers veel gevraagd van de samenleving. Ook in Lelystad hebben we onze bijdrage geleverd om voldoende opvangplekken te realiseren. We hebben asielzoekers een waardig welkom geboden. Ik heb echt heel veel respect en waardering voor iedereen die zich daarvoor heeft ingezet. Niet zelden was dit een complexe opgave die veel. Tegelijkertijd, noodopvang = nood en we moeten constateren dat er op dit moment voldoende reguliere opvangplekken zijn voor de verwachte instroom in 2016 en2017.  Als wordt gekeken naar de bestaande opvangcapaciteit in AZC’s is die capaciteit voldoende om ook een eventuele toename van de asielinstroom in 2016 en 2017 op te kunnen vangen. Dus bouwt de COA de noodopvang af. Over het tempo en de manier waarop wordt nog druk overlegd. Maar is wel een ingewikkeld uit te leggen proces. Los daarvan in Den Haag nog vele andere gesprekken met Kamerleden en ambtenaren gevoerd. De asbestproblematiek in Lelystad komt dan net zo goed aan bod als bijvoorbeeld de omgevingswet. maar het is schakelen tussen de schalen en waar dat kan het netwerk ook ten behoeve van Lelystad inzetten.

Ondertussen was het in Lelystad ook gewoon weer business as usual. Behalve dan dat we aan het begin van dit seizoen natuurlijk weer vol gas geven als het gaat om de promotie van Lelystad. Wat dat berteft was het wel heel geestig om een door te krijgen waar onze Batavia en Bataviahaven op de Japanse TV te zien was. Maar ook dichterbij, voor de promotie van de stad zijn er 5 leuke, grappige en heel herkenbare filmpjes gemaakt die steeds met een knipoog een accent van lelystad laten zien door de ogen van een gewoon gezin.

Golfbaan

Kijk maar eens hier. Het gaat steeds beter met het wonen in Lelystad. Op de site wonen in Lelystad zie je echt een keur aan nieuwe initiatieven.

Ik had het al over groot en klein. Voor een nieuwe wijk zoals Warande is het heel belangrijk dat de bewoners zich die wijk letterlijk toe-eigenen. Ik schreef er vorige week al over. De veiling die kringloopwinkel De Groene Sluis zaterdag 3 september tijdens de Warandedag organiseerde, heeft voor schapenweide ‘Wollewei’ € 300,- opgeleverd. Janneke Pikkert van de kringloopwinkel en ik mochten, als veilingmeesters van de Warandedag, de bijbehorende cheque aan de initiatiefnemers van de schapenweide. ‘Wij gaan daar een specifiek voor de schapen geschikte voederbak van laten maken,” aldus Freddy van Arnhem van ‘Wollewei’. De waarde van de Warandedag is vele malen groter dan het bedrag dat deze cheque aangeeft. Voor ons is een goed functionerende bewonersorganisatie met enthousiaste mensen die weten waar ze het over hebben, nodig als gesprekspartner. Zij vormen de gewenste schakel tussen de bewoners en instanties als gemeente, woonstichting, welzijns- en andere maatschappelijke organisaties. De Warandedag is gebleken een goed bindmiddel te zijn. Dat dit dan ook nog eens een voederbak oplevert, is extra mooi.

Om de week af te sluiten met een prachtige opening van de Open Monumentendag in gemaal Wortman en als loco-burgemeester een kijkje achter de schermen te nemen bij de Challenge Almere-Amsterdam zoals de trathlon tegenwoordig heet. Ook een prachtig evenement. Op naar de komende week. Een bijzondere week waarin we onze nieuwe burgemeester mogen installeren. Ik kijk er naar uit.