Door Jaap van Gelder op 18 november 2013

Jop Fackeldey lijsttrekker

Op advies van de kandidaatstellingscommissie stelt het afdelingsbestuur van de Partij van de Arbeid voor wethouder Jop Fackeldey aan te wijzen als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De leden nemen hierover een beslissing in een ledenvergadering op 28 november. Tijdens deze vergadering wordt de totale lijst kandidaten vastgesteld en ook het verkiezingsprogramma waarmee de PvdA de verkiezingen in gaat. Het concept programma staat al op de website van de partij.

Jop Fackeldey is nu zes jaar wethouder in Lelystad. Het bestuur is van mening dat Jop in die tijd veel bereikt heeft voor de stad en bovendien als volksvertegenwoordiger duidelijk zichtbaar is geweest. Wij zijn als bestuur daarom blij, dat Jop bereid is zich nog langer voor onze stad in te zetten. Tegelijk zullen wij na acht jaar wethouderschap, en daarvoor vier jaar raadslid, afscheid nemen van Willem de Jager, die heeft aangegeven zich op andere zaken te willen richten. Wij respecteren Willems besluit en zijn hem zeer dankbaar voor alles wat hij voor de stad heeft gedaan.

De Partij van de Arbeid is van oudsher betrokken geweest bij het dagelijks bestuur van Lelystad. Wij zijn ervan overtuigd dat wij met Jop als lijsttrekker ook na maart 2014 onze verantwoordelijkheid voor het bestuur van Lelystad invulling kunnen geven.