Door Jop Fackeldey op 14 september 2014

Lely-Start

Op het moment dat ik deze blog schrijf zitten we midden in het lelystart-weekend. Wat een feest, met alleen al op de 2 avonden samen meer dan 10.000 bezoekers oor het hoofdpodium en met het hele weekend tal van activiteiten. het begint inmiddels naast de start van het Culturele seizoen een start van het (werkzame) leven te worden. Want tegelijkertijd was het ook open Monumentendag en werd de start van het politieke seizoen gevierd met de dag van de democratie. dat is een mooie combinatie.

Zoals ik de vorige blog al schreef zijn we druk met de voorbereiding van de begroting 2015. In dat kader waren er 3 korte cursussen gemeentebegroting, waar goed gebruik van werd gemaakt. We hopen dat uit deze groep een groep lelystedelingen voortkomt met wie we na kunnen denken hoe we de directe invloed van onze inwoners op de begroting en het begrotingsproces kunnen vergroten. Ook hebben we de afgelopen week een tweetal stadstafels georganiseerd om te praten over die begroting. dat gesprek ging natuurlijk eigenlijk over de vraag waar zijn we als gemeente volgens u nu nog van en waarvan niet ? Wat kunnen we beter aan anderen overlaten ? En natuurlijk ook de vraag, waar moeten we op bezuinigen en waar mogen we absoluut niet aankomen. De resultaten van de stadsgesprekken – en ook van de internetpeilingen over de begroting – worden komende wek gepubliceerd op de gemeentelijke website. het waren boeiende gesprekken. maar natuurlijk zijn we er daarmee nog niet. wat mij betreft zijn die gesprekken een begin van een regelmatig terugkerende cyclus. Over de vorm moeten we nog nadenken, maar het is goed om niet 1 keer per 4 jaar te luisteren naar de opvattingen van onze inwoners en instellingen, maar om daar een het hele jaar doorgaand proces van te maken.

Deze week is ook het werk in Den Haag weer begonnen. Dus was ik een hele dag bij de VNG om in de commissie Ruimte en Wonen na te denken over wat we noemen het fysieke domein. Voor mij betekent dat onderwerpen als woningbouw en volkshuisvesting, de omgevingswet en nog tal van andere Haagse werkelijkheden. Aan ons als wethouders en burgemeesters om die Haagse werkelijkheid een lokaal gezicht te geven en samen op basis van onze ervaring met de uitvoeringspraktijk te proberen die werkelijkheid bij te sturen.

Over Haagse werkelijkheid gesproken. Zaterdag las ik in de krant dat de minister (Blok in dit geval) de besluitvorming over de zgn. Novelle uit wil stellen tot dat het rapport van de parlementaire enquêtecommissie over de corporaties gepubliceerd is. Eind oktober wordt dat verwacht. dat kan toch niet waar zijn ! Levert met een beetje pech zo weer een jaar vertraging op. En dat terwijl we in de gemeenten die wet (want, voor de fijnproevers,  de Novelle is een aanpassing op de wet) die wet hard nodig hebben om afspraken met onze corporaties te maken over bijvoorbeeld de vraag wat zij in in de stad kunnen en mogen investeren. Maandag maar eens achteraan gaan !

En over maandag gesproken, afgelopen week begon de maandagmorgen met een bijdrage aan een symposium over omgevingsdiensten. na de staatssecretaris heb ik de voorgeschiedenis en “bouw”van onze omgevingsdienst (Omgevingsdienst Flevoland, Gooi- en Vechtstreek) waarvan ik voorzitter mag zijn beschreven. Als ik zo’n verhaal houdt ben ik toch iedere jeer weer trots op de ca. 120 medewerkers die in no-time van 17 verschillende organisaties 1 goed  functionerende dienst heeft gemaakt.

En zo vloog de week weer om ! En , op naar Lelystart.