Lelystad gaat inburgering verbeteren

15 december 2020

Vanaf 2022 worden gemeenten weer verantwoordelijk voor het goed inburgeren van nieuwkomers. De gemeente Lelystad neemt zich voor om dat beter gaan doen dan het de afgelopen jaren is gegaan. Dat besloot de gemeenteraad vanavond, op voorstel van de PvdA.

Fractievoorzitter Emiel van der Herberg:

Over de opvang van vluchtelingen is af en toe flinke politieke onenigheid. Maar zodra nieuwkomers definitief in Lelystad mogen blijven, is inburgering van groot belang. Zowel voor de nieuwkomers als voor de rest van de stad. Ik ben blij dat een grote meerderheid van de gemeenteraad dat met ons eens is.

Het nieuwe beleid wordt in 2021 door het College van B en W verder voorbereid. De gemeenteraad wil daar nog wel bij betrokken worden. Zo vindt de raad het belangrijk dat nieuwkomers die minder zelfredzaam zijn, door lokale organisaties worden begeleid om dat zo snel mogelijk wel te worden. En het moet voor nieuwkomers veel duidelijker worden waar ze terecht kunnen met vragen.

Klik hier voor de motie die een ruime meerderheid kreeg.