Door Jop Fackeldey op 15 juni 2014

lelystad geeft Lucht(vaart)

Het is inmiddels 2 weken geleden dat ik U op mijn blog bij kon “praten” over actualiteiten in mijn wethoudersbestaan. Afgelopen pinksterweekeinde was ik even met de Roparun onderweg, dus geen blog. maar voordat ik daar mee over vertel, de actualiteit. daarbij was het meest recente nieuws het nieuws met de meeste impact: het kabinet heeft het ontwerp-luchthavenbesluit vastgesteld. Hier kunt U alle relevante documenten vinden.

Lelystad Airport kan zich dus gaan ontwikkelen tot een luchthaven met maximaal 45.000 vliegbewegingen per jaar. Hiermee kan de luchthaven stap voor stap een deel van de groei op Schiphol over gaan nemen. Hiermee wordt de mainportfunctie van Schiphol versterkt en kan de luchthaven in Lelystad een impuls geven aan de regionale economie en werkgelegenheid. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu ingestemd met het ontwerp-luchthavenbesluit Lelystad dat de groei en ontwikkeling van Lelystad Airport mogelijk moet maken.
Over het besluit valt veel te zeggen. Kern is, het kabinmet is het met ons eens dat ontwikkeling nu nodig is. Voor de regio is het een belangrijke impuls voor de werkgelegenheid. Tegelijkertijd is getracht de overlast zoveel mogelijk te voorkomen door routes af te spreken die niet boven stedelijk gebied gaan. Er zijn intenties gewisseld om te komen tot een goede nadeelcompensatie voor direct omwonenden. Overigens hebben ook wij daar nog wel wat aan te doen, want die intenties moeten voor het definitieve luchthavebesluit genomen is nog wel in afspraken omgezet worden. En tenslotte zullen we er voor moeten zorgen dat de sector onderhoud en reparatie vooral in de periode tot 2018 zich verder kan ontwikkelen op de luchthaven. maar ook daar zijn alle betrokkenen het over eens. er valt dus nog veel te doen, ook ter voorbereiding op de hoorzitting en behandeling in de kamer en de advisering door de Raad van State. maar voorlopig ben ik er blij mee dat deze heel belangrijke stap gezet is.

En er was meer goed nieuws. lelystad is deze dagen ter zee en in de lucht. Watersport als trekker van de lokale economie is een belangrijk thema de kkoemnde 4 jaar. Wij zetten  daar de komende jaren nog sterker op in. De kansen die we zien in de ligging aan het IJssel- en Markermeer worden bevestigd door initiatieven vanuit de markt. Op de Vastgoedbeurs Provada tekenden we met het Batavia Sailing Center en de Alpari World Match Racing Tour een ‘letter of understanding’.

14-170 Foto 'letter of understanding' op Provada

Daarin spreken we  uit om met Bataviahaven als groeiend centrum van de watersport zich in te zetten voor verdere economische vooruitgang en ontwikkeling van het Lelystadse kustgebied. De organisatie en uitbouw van de ‘Dutch Match Cup’ tot grootste zeilevenement van Nederland geeft daar een flinke aanzet toe.

Dit evenement zit vol met mogelijkheden voor het Lelystadse bedrijfsleven. Een van de doelen is connecties te maken tussen Lelystadse bedrijven en mogelijke klanten. Lelystadse bedrijven kunnen zich laten zien in een evenement dat in 180 landen wereldwijd op TV wordt uitgezonden. Daarnaast is het doel potentiële vestigingen en ontwikkelaars naar Lelystad te trekken. Ook hierbij speelt de ruime (inter)nationale tv-zendtijd en bijkomende exposure een grote rol. Want  iedereen denkt bij de Dutch Match Cup aan zeilen. Maar zeilen is meer. Het is een middel om onze bedrijven exposure te bieden en om investeerders naar de stad te trekken. Daarom ben ik blij dat we door het aantrekken van de Dutch Match Cup onze positie als zeilcentrum zowel nationaal als internationaal kunnen verstevigen.

 

Maar er was natuurlijk wel meer de afgelopen weken. Zo mocht is als loco-burgemeester het echtpaar Meuleman–van de Wetering feliciteren en een bos bloemen aanbieden.

meuleman-0102 © Fotostudiowierd

Het echtpaar was 60 jaar getrouwd en al sinds 1961 woonachtig in Lelystad, heeft zes kinderen en bewoont nog steeds een dienstwoning nabij het gemaal Woortman. Ik heb genoten van de prachtige verhalen van deze ras-lelystedelingen !

In deze Collegeperiode gaan we actief op zoek naar de kracht van de samenwerking. in de Zuiderzeewijk waren we daar al eerder mee begonnen in het kader van het project Stedelijke vernieuwing op Uitnodiging. Collega John van den heuvel wordt daar trekker van, en samen met hem zal ik vanuit de portefeuille wonen dit proces blijven ondersteunen. De opening van de kluswinkel was in dat verband een mooie stap.

opening kluswinkel

De Kluswinkel is een initiatief van de gemeente Lelystad en Centrada op basis van ideeën van actieve wijkbewoners. Wijkbewoners die een uitkering ontvangen, zetten zich hier in voor medebewoners door klusjes te doen. Op deze manier leveren zij een maatschappelijke tegenprestatie, doen werkervaring op en zijn onder de mensen. De medewerkers van de Kluswinkel zijn van huis uit vakmannen en leveren kwaliteit. Maar in de Kluswinkel kunnen bewoners van de Zuiderzeewijk ook informatie krijgen over allerlei onderhoudsvraagstukken zoals isolatie, beveiliging, tuinonderhoud, enzovoort. Daar komt bij dat de Kluswinkel gaat ondersteunen bij het realiseren van bijzondere projecten in het kader van een leefbare wijk, zoals moestuinprojecten, tuinonderhoudsprojecten en nog veel meer. De Kluswinkel is van maandag t/m vrijdag geopend van 8.30 tot 16.30 uur.

In deze periode vinden heel veel inwerk- en kennismakingsgesprekken plaats. Zo waren alle nieuwe wethouders wonen en RO uitgenodigd door het ministerie van BZK. Een informatieve dag. van die dag is een heel aardig videoverslag gemaakt, waarin o.a. ik mocht uitleggen hoe dat nou gaat die samenwerking tussen ministerie en gemeente….

Kortom, hectische weken. Onderbroken door een prachtig pinksterweekend. Maandag, 2e pinksterdag om 14.57 exact kwamen onze 8 lopers van Roaprunteam Lelystad binnen in Rotterdam met 514 kilometer in de benen. Samen met 229 andere teams zijn we de roparun gestart vanuit Parijs. Zaterdag om 17.04 u startte het team in Parijs. Dag en nacht, altijd was er een loper op de weg, met voor en achter hem of haar een fietser. 8 lopers en 4 fietsers zette deze prestatie neer. Met – soms letterlijk – daar omheen ons team .

DSC_0263