Door Jaap van Gelder op 12 februari 2014

Ombudsteam gestart!

Vanmorgen is met niet al teveel ceremonieel en met veel enthousiasme het Ombudsteam van start gegaan. Samen met Hans Spekman kleurden we eerst met een man/vrouw of acht het Lelycentre rood (een enkel nietsvermoedend winkelend partijlid werd meegesleept). Opvallend was, net als afgelopen zaterdag op de markt, dat de boodschap ‘wij zijn een Ombudsteam gestart’ vrij positief werd ontvangen.

Vervolgens een korte lunch in Atol Plaza met ongeveer vijftien personen, voor zeker de helft anderen dan in het Lelycentre en niet allemaal partijlid, maar ook toevallige voorbijgangers. Mooie woorden van Jop Fackeldey en Hans Spekman, die ons eens temeer uitlegde hoe belangrijk het is dat juist in tijden van crisis de PvdA mee bestuurt en wat wij daarmee bereiken. Binnen de PvdA hebben wij Ombudsteam nummer 152. Volgens landelijk onderzoek is de ingang via individuen niet alleen voor dat individu van belang, maar vaak ook voor andere mensen in soortgelijke omstandigheden. Volgens Hans (en volgens ons) laat een Ombudsteam bij uitstek zien dat wij mensen echt niet in de kou laten staan, dat het ons om mensen gaat.

Aanstaande maandag om 19.00 uur start het Ombudsteam in Atolplaza met Christianne Prasing en Martin Jones. Twee weken later (vooralsnog is er zitting op de eerste en derde maandag van de maand) volgen Paul Stortelder en Thijs Kuijpers. Er zijn meer leden die zich warm lopen of die op afroep beschikbaar zijn.

Wie was het ook weer, die zei dat het verbeteren van de wereld begint bij jezelf? En dat dus het werken aan je eigen stad (en uiteindelijk dus de wereld) begint bij persoonlijke aandacht?

Het is goed dat wij weer een Ombudsteam hebben. Dank voor degenen die zich daarvoor inzetten. We zullen niet vergeten het Ombudsteam te noemen in de campagne, maar niet als opvlieger, niet als tijdelijk fenomeen, niet als iets dat een ander ook had kunnen doen, maar als iets wat bij onze partij hoort. En waarvan onze ambitie is het heel lang, goed en betrouwbaar in de lucht te houden.

We gaan ervoor!

Jaap van Gelder
Voorzitter afdeling Lelystad PvdA