Door Henk Soomers op 31 december 2013

Open brief aan de Apothekers van Lelystad en aan de directie van het MC Zuiderzee

Verontrust namen wij kennis van uw mededeling in de Flevopost dat met ingang van 1 januari 2014 door de Lelystadse apotheken geen nachtdiensten meer worden gedraaid en dat inwoners die spoedmedicatie nodig hebben deze in Almere dienen af te halen. Om te beginnen betreuren wij het dat een dergelijke ingrijpende wijziging slechts via een advertentie en dan nog buitengewoon kort tevoren plaatsvindt. Naar wij begrijpen is het voornemen niet spontaan van gisteren op vandaag ontstaan. Dan was het minste wat u had kunnen doen een fatsoenlijk communicatietraject plannen en uitvoeren.

Wij constateren dat hierover grote maatschappelijke onrust ontstaat, maar dat uw mededeling vandaag niet te herroepen is. Onze zorg betreft met name de spoedeisende apothekerszorg. Naar wij begrijpen is – in het geval de medicijnen niet zelf in Almere opgehaald kunnen worden – voorzien in het bezorgen van spoedeisende medicatie in de nacht door een taxi. Dit is echter nergens eenduidig gecommuniceerd. Bovendien betekent dit nog steeds dat in veel gevallen vanuit Lelystad naar Almere gereden moet worden, in situaties bijvoorbeeld waarbij je de patiënt liever niet alleen laat. Dat is een ernstige verslechtering van de zorg. Bovendien vragen we ons af waarom er niet een eenvoudige koppeling gemaakt kan worden tussen huisartsenpost en de apothekersvoorziening in het ziekenhuis.

Het gaat ons er niet om dat wij geen begrip hebben voor bijvoorbeeld het feit dat zorgverzekeraars de onrendabele nachtdiensten niet extra willen bekostigen of dat wij kost wat kost alles wat er is in stand willen houden. We snappen ook dat het aantal werkelijk spoedeisende medicijnverstrekkingen, die niet kunnen wachten tot de volgende ochtend 8 uur, heel beperkt is. Dat neemt niet weg dat die behoefte er wel is. Waar het ons om gaat is dat inwoners recht hebben op duidelijkheid en een basiskwaliteit van goede zorg.

Wij roepen u met klem op:

  • uw besluit voor dit moment in te trekken en de nachtapotheek in stand te houden tot het moment dat er volstrekte duidelijkheid heerst over hoe dan in de zorgbehoefte voorzien wordt, procedures met partijen zijn vastgelegd en alle belanghebbenden, zelfs patiënten, van de nieuwe situatie tijdig op de hoogte zijn gesteld;
  • onmiddellijk in overleg te gaan met ons ziekenhuis en de huisartsen om te overwegen wat de voor Lelystad beste oplossing is, daarbij de mogelijkheid van verstrekking via het ziekenhuis, waar immers dag en nacht geneesmiddelenverstrekking intern al gegarandeerd is, te onderzoeken, een en ander uiteraard passend binnen de huidige kaders;
  • ons per ommegaande van uw reactie in kennis te stellen,

Uiteraard zijn wij ten allen tijde bereid met u van gedachten te wisselen over haalbare en goede zorgoplossingen voor de Lelystadse bevolking. We delen het belang van een betaalbare zorg maar hopelijk toch ook het belang van zorg op een adequaat basisniveau. Deze is nu wat ons betreft in het geding.

Fractie PvdA Lelystad